Nowy numer 39/2022 Archiwum

Bez lania wody

Z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody trzej biskupi z górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii przygotowali list na temat wody. Tekst będzie przekazany parafiom do użytku duszpasterskiego.

Biskupi są świadomi, że wielu Polaków nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że problem wody dotyczy także naszej szerokości geograficznej. „Chociaż może nie odczuliśmy jeszcze bezpośrednio zmniejszania się zasobów wody, to jednak słowo »susza« pojawia się na horyzoncie coraz częściej” – przypominają.

Wspólny problem

Dodają, że także w Polsce istnieją miejscowości i regiony, w których dostęp do wody pitnej jest utrudniony. Zauważają, że z powodu braku dostatecznej ilości opadów obniża się poziom wód gruntowych. Wszystko to odbija się negatywnie na rolnictwie, sadownictwie, turystyce, a pośrednio także na innych dziedzinach życia. Jednym z przytoczonych sposobów na przeciwdziałanie temu zjawisku może być świadome gromadzenie wody opadowej – deszczówki. Podkreślają, że „wodę należy nie tylko gromadzić, ale i oszczędzać. (…) Należy też krzewić nawyk oszczędzania wody w zwykłych gospodarstwach domowych”. W dalszej części listu biskupi zachęcają do odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do konkretnych spraw i wyzwań związanych z wodą. Zwracają uwagę m.in. na pojawiające się coraz częściej gwałtowne opady deszczu, które powodują podtopienia czy nawet powodzie. By przeciwdziałać tym nieszczęściom, niezbędne stają się budowanie nowych zbiorników wodnych, właściwa regulacja rzek oraz przestrzeganie naturalnych terenów zalewowych. W liście jest mowa także o koniecznej roztropności w asfaltowaniu i betonowaniu miast i wsi. „Nie wolno zabetonowywać naszej ziemi, bo woda musi do niej wrócić, by dalej móc nam służyć” – apelują autorzy.

Wspólna edukacja

Biskupi podkreślają, że „grzechem przeciwko Stwórcy, człowiekowi i stworzeniu jest: marnotrawienie wody, zatruwanie jej ściekami, które nie trafiają, tak jak powinny, do kanalizacji, zaśmiecanie rzek, jezior, zbiorników wodnych, kanalizacji śmieciami oraz odpadami”. Przywołują coraz częściej praktykowany proceder porzucania czy wylewania w przypadkowych miejscach toksycznych odpadów, które przedostają się do wód gruntowych i zanieczyszczają rzeki. „Te i tym podobne praktyki są moralnie naganne i trzeba je nazwać grzechami ekologicznymi” – oceniają hierarchowie. Jednocześnie zwracają uwagę na coraz częstsze pozytywne przejawy zainteresowania ekologią w codziennym życiu. „Cieszymy się, że rodzi się coraz większa świadomość odpowiedzialności za każdą kroplę wody, a co za tym idzie, uczenie się coraz bardziej oszczędnego i rozsądnego z niej korzystania. Cieszymy się też, że obserwuje się odpowiedzialne podejście do kwestii oczyszczania ścieków, czyli przywracania człowiekowi i światu wody bez toksycznych elementów” – zauważają. Ważna rola w edukacji ekologicznej, zdaniem autorów listu, spoczywa na katolickich parafiach. „Zadaniem duszpasterzy jest wskazywanie na potrzebę poszanowania środowiska naturalnego i na moralny wymiar codziennych czynności, które wspomagają bądź szkodzą środowisku naturalnemu” – przypominają. „Kwestia odpowiedzialnego podejścia do problematyki wody ma wymiar moralny” – dodają.

Sygnatariusze listu nt. wody:

• metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, • bp sosnowiecki Grzegorz Kaszak, • bp gliwicki Jan Kopiec.

Światowy Dzień Wody

Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Obchodzony każdego roku 22 marca, ma na celu podniesienie świadomości roli wody w codziennym życiu człowieka i jej znaczeniu dla środowiska naturalnego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy