Nowy numer 15/2024 Archiwum

Ks. Arkadiusz Nocoń człowiekiem roku w plebiscycie we Włoszech

Ks. Arkadiusz Nocoń Został wyróżniony w plebiscycie organizowanym przez Związek Polaków w Kalabrii. Wyróżnienie otrzymał za całokształt działalności w kategorii „nauka i edukacja”.

Ksiądz Arkadiusz Nocoń jest kapłanem archidiecezji katowickiej, doktorem literatury chrześcijańskiej i klasycznej. Po zakończeniu studiów w Rzymie rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ale jego życie nie ogranicza się wyłącznie do pracy w Kurii Rzymskiej. Umiejętnie łączy aktywność zawodową z działalnością naukową i akademicką. Świadczą o tym m.in. jego publikacje książkowe i kilkadziesiąt artykułów z zakresu patrologii, hagiografii i literatury pięknej. Laureat regularnie bierze też udział w dorocznym zjeździe sekcji polskich patrologów.

Nagrodzony kapłan od kilku lat jest również wykładowcą w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Bardzo ceni pracę ze studentami z różnych stron świata. W rzetelny i umiejętny sposób przekazuje im nie tylko wiedzę, ale odsłania też piękno Kościoła od lat związanego z językiem łacińskim.

Kapituła podkreśliła, że ksiądz Arkadiusz Nocoń posiada wybitne zasługi na rzecz krzewienia we Włoszech wiedzy o Polsce i wielkich Polakach. Rodacy, którzy przybywają do Rzymu mogą się o tym przekonać osobiście. Z wielką swadą i pasją opowiada zarówno o Italii, jak i wątkach polskich we Włoszech. W wydanym przed czterema laty przewodniku-książce „Śladami Jana Pawła II po Watykanie” wskazuje na najważniejsze miejsca związane z pontyfikatem Karola Wojtyły.

O fascynacji laureata świętymi mógł przekonać się każdy, kto przez kilka lat słuchał jego felietonów na antenie Radia Watykańskiego. Ich zbiór zatytułowany: „Święci, bo nie udawali świętych” rok temu trafił do księgarń. Najbliższy jest mu jednak święty Jacek Odrowąż, jedyny Polak na kolumnadzie Berniniego w Watykanie. O wielkości i niezwykłości tego świętego ksiądz Arkadiusz przypomina nie tylko Polakom. Ku zaskoczeniu wielu, zwrócił uwagę na fakt, że w przeszłości świętym z Kamienia Śląskiego fascynowali się wybitni artyści z El Greco i Carraccim na czele.
Pochodzącemu z Kamienia Śląskiego świętemu ksiądz Nocoń poświęcił książkę „Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o świętym Jacku”. Sam w życiu osobistym niejedno mu zawdzięcza.

Lista dokonań ks. Arkadiusza Noconia na rzecz promocji Polski i Polaków we Włoszech jest jednak długa. Duchowny był pomysłodawcą i jednym z organizatorów rzymskich obchodów 750-lecia śmierci św. Jacka. W ramach wspólnego świętowania  w Wiecznym Mieście trzykrotnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” , m. in. w Auli Pawła VI, a na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza („Angelicum”) odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone polskiemu świętemu. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci z Litwy, Łotwy, Czech, Danii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski. Zwieńczeniem rzymskich obchodów było poświęcenie tablicy dedykowanej świętemu Jackowi w bazylice św. Sabiny na Awentynie.

Związków pomiędzy Polską i Włochami jest wiele, a na ślady polskości natrafiamy także poza Rzymem. Potwierdza to publikacja pt. „Człowiek potrzebuje wyspy. Antologia polskiej poezji o Capri” autorstwa księdza Noconia. Ten poetycki przewodnik to unikatowe spojrzenie przez pryzmat literatury polskiej na jedną z najpiękniejszych wysp świata. W pobliżu domu, gdzie jeszcze do niedawna posługiwały polskie elżbietanki, laureat ufundował tablicę poświęconą polskiemu malarzowi Janowi Styce. Artysta od 1919 roku był właścicielem willi „Certosella”, w której stworzył Muzeum „Quo vadis” (1920-1931), jeden z ważniejszych ośrodków kultury polskiej na ziemi włoskiej w pierwszej połowie XX wieku. Znajdowały się w nim rysunki ołówkiem i węglem oraz obrazy olejne inspirowane powieścią Sienkiewicza.

To tylko niektóre dokonania księdza Arkadiusza Noconia, za które nagrodziła go 11-osobowa kapituła. Laureatowi przyznanej nagrody szczerze gratulujemy!

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 września w siedzibie Rady Regionu Kalabria. Konkurs od trzech lat organizowany jest przez Związek Polaków w Kalabrii.  Laureatów wyłoniła 11-osobowa kapituła składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych. Pracom kapituły przewodniczyła poseł Bożena Kamińska z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy