Nowy numer 37/2021 Archiwum

Miłość jako motywacja

Fragmenty powitania abp. Wiktora Skworca.

Szczęść Boże!

W mocy Bożego Ducha gromadzimy się na piekarskim wzgórzu, aby w Domu Matki słuchać Jej Syna, aby oddać cześć Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Bracia, mężowie i ojcowie, ważne są materialne fundamenty rodziny; jednak nie mniej ważnym spoiwem małżeńskiej i rodzinnej więzi jest wspólnie przeżywany i świętowany czas.

Męstwo

Drodzy! Bez obaw dzielcie się z waszymi dziećmi swoim życiowym doświadczeniem. „Rodzic powinien mówić, co jest dobre, a co złe” – twierdzi psychologia. W tym zadaniu bądźcie mocni darami Ducha Bożego, zwłaszcza cnotą męstwa! Męstwo jest, rzecz jasna, owocem wiary, nadziei i miłości. Kiedy wierzymy w obietnice Boga, mamy pełne zaufanie w siłę Bożą, a nie naszą. Kiedy miłość jest naszym „napędem” i naszą motywacją, wtedy męstwo wypełnia nas w sposób naturalny! Pierwotna miłość do Jezusa obejmuje dwa wymiary: pierwszym jest miłość do stworzenia, drugim – miłość nadprzyrodzona.

(...) Miłość do stworzenia wyraża się na przykład w zaangażowaniu w kwestie ekologiczne. (...) Miłość nadprzyrodzona otwiera nasze serca na dar, jaki czyni nam Bóg ze swego Syna. Z tą miłością przyjęła Maryja Jezusa w tajemnicy zwiastowania. Tę miłość Duch Święty oczyszcza i umacnia. Przyjęcie jej jest ważne, bo kluczowa dla przyszłości świata, Kościoła i człowieka jest walka z grzechem.

Droga do prawdy

Jak czytamy w liście społecznym episkopatu z 14 marca br., zbyt często zapominamy o VIII Bożym przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Trzeba pamiętać, że drogę do prawdy i zgody zamykają m.in. takie słowa: „wszyscy”, „zawsze”, „nigdy”, a „dialog kończy się wówczas, gdy język (…) służy budowaniu jednostronnego i nieprawdziwego obrazu życia społecznego czy też stygmatyzowaniu (…). Krytyka grzechów, zaniechań i błędów – szczera, pełna troski i wypowiadana w dobrej wierze – powinna być oddzielona od takiego sposobu formułowania ocen poszczególnych osób czy środowisk, który może być krzywdzący czy wręcz uwłaczający ich godności. Miarą szacunku jest także ograniczenie nadmiernych emocji i uproszczeń, które fałszują rzeczywistość”. Od ubiegłego roku działa w archidiecezji delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży. Działa też specjalny zespół reprezentujący wszystkie środowiska, które w archidiecezji zajmują się pracą z dziećmi i młodzieżą. Pracują razem z sojusznikami w instytucjach samorządowych i wszystkich instytucjach pomocowych dla właściwej i skutecznej ochrony dzieci i młodzieży.

Każdy pokrzywdzony może mieć pewność, że zostanie wysłuchany i ochroniony, a każdy przypadek jest i będzie moralnie i prawnie osądzony, dlatego stosujemy się do obowiązującego prawa państwowego. Przede wszystkim działamy systemowo, zapobiegawczo (prewencyjnie), aby już nigdy nie było dziecka skrzywdzonego – ani w Kościele, ani w innym środowisku! To jest nasze wspólne zadanie.  (Skróty, tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama