Czy Barbórka znajdzie się na liście UNESCO?

Prace nad wnioskiem o wpisanie obchodów barbórkowych na listę krajowego dziedzictwa kulturowego dobiegają końca.

– Przed nami dwa najważniejsze etapy: konsultacje społeczne i spotkanie depozytariuszy – mówi dr Beata Piecha-van Schagen z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Przypomnijmy, że depozytariusze to ci wszyscy, którzy Barbórkę świętują i organizują. W pierwotnej wersji sporządzonego już wniosku zgłoszeniowego są to: górnicy węgla kamiennego; właściciele, dyrekcje i zarządy kopalń węgla oraz firm górniczych; duchowieństwo Kościołów lokalnych; związki zawodowe oraz stowarzyszenia, organizacje i samorządy lokalne.

Dlaczego tak ważne jest wpisanie Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? – Bo Barbórka jest ważnym świętem dla każdego górnika, a dla mieszkańców regionu składnikiem tożsamości. Wpisanie obchodów barbórkowych na listę UNESCO pozwoli na podtrzymanie tej pięknej tradycji – tłumaczy dr Piecha-van Schagen.

Dlatego wszyscy, którym ta sprawa leży na sercu, są proszeni o zapoznanie się z wnioskiem i zgłoszenie swoich uwag do poniedziałku 9 kwietnia na adres barborka@muzeumgornictwa.pl lub listownie na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze z dopiskiem „Barbórka".

Spotkanie depozytariuszy i wszystkich chętnych odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 11.00 w Łaźni łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ulicy Wolności 410. W jego trakcie odbędzie się dyskusja nad tekstem wniosku, w której wezmą udział specjaliści zajmujący się dziedzictwem kulturowym. Nie zabraknie też czasu na dyskusję o możliwościach ochrony Barbórki i jej upowszechnianiu. Kluczowym momentem będzie uzupełnienie wniosku o nadesłane uwag i uroczyste podpisanie listów intencyjnych. Jego sygnatariuszami będą  przedstawiciele każdej z grup depozytariuszy.

Treść listu intencyjnego: „My, niżej podpisani przedstawiciele górników kopalń węgla kamiennego; właścicieli, dyrekcji i zarządów kopalń węgla oraz firm górniczych; duchowieństwa Kościołów lokalnych;  związków zawodowych; stowarzyszeń, organizacji i samorządów lokalnych, wyrażamy zgodę, aby wniosek o wpis Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego został złożony w aktualnym kształcie”.

W trakcie spotkania w sobotę, 21 kwietnia, przedstawiciele każdej z grup wybiorą jedną osobę, która podpisze deklarację zgody depozytariuszy.

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..