Życzenia arcybiskupa Wiktora Skworca dla górników

"Modlę się za Was i z Wami! Niech Was wspiera Wasza Patronka - św. Barbara! Niech czuwa nad każdym z Was".

Drodzy Bracia Górnicy! Drogie Rodziny Górników!
Z okazji wspomnienia Świętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom kopalń składam serdeczne życzenia wszelkiego dobra oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Boża Opatrzność czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami.

Każdy górnik ciebie zna, patronko Barbaro, bo opiekę w tobie ma. Więc cię prosi z wiarą: wspieraj mnie, ochroń mnie, wiary pomoc podaj, bym przez wszystkie noce, dnie chwalił Pana Boga.

Słowa tej pieśni wypełniają nasze świątynie i górnicze serca. To właśnie wstawiennictwu Świętej Barbary polecamy w modlitwie wszystkich, którzy pracują w górnictwie, zwłaszcza pracujących pod ziemią! Poprzez naszą modlitwę i serdeczną pamięć o górniczej branży troszczymy się o to, by o górniczej pracy nie zapominali mieszkańcy naszej Ojczyzny, nade wszystko ci, którzy na co dzień korzystają z owoców górniczego trudu.

Bracia Górnicy!
Wykonując swoją pracę, codziennie ocieracie się o rzeczy ostateczne człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy liczba szczęśliwych zjazdów na szychtę będzie równa liczbie szczęśliwych wyjazdów; każdy zjazd jest równaniem z wieloma niewiadomymi; jest spotkaniem z nieobliczalnymi żywiołami. Ten fakt powinien Was mobilizować do czujności i przestrzegania przepisów BHP, które obowiązują w sumieniu.

W dniu Waszego Święta dziękuję Wam wszystkim za trud codziennej pracy i za zaufanie, które pokładacie w Bogu. Owoc Waszej pracy - węgiel - jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski; jest źródłem energii, która oświetla i ogrzewa, która ułatwia budowanie społecznych więzi i społecznego pokoju.

Wielu może uczyć się od Was solidarności i odpowiedzialności: zarówno za siebie nawzajem, jak i za zakłady pracy. Dla młodego zaś pokolenia jesteście wzorem pracowitości i rzetelności oraz umiłowania rodziny i rodzinności! A w górniczym pozdrowieniu „Szczęść Boże!” łączycie wysiłek pracy z Bogiem i Jego błogosławieństwem!

Modlę się za Was i z Wami! Niech Was wspiera Wasza Patronka – św. Barbara! Niech czuwa nad każdym z Was. Wyrazy wdzięczności składam na ręce Waszych żon i dzieci, wspierających Was w codziennej pracy.

Pozdrawiam emerytów górniczych, którzy przez dziesięciolecia wykonywali górniczy zawód! Pamiętam o wszystkich inwalidach pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki, stali się ofiarami górniczych katastrof i wypadków.

Świętej Patronce stanu górniczego polecam Rodziny pogrążone w żałobie po stracie swoich najbliższych.

Niech dobry Bóg, za pośrednictwem św. Barbary udziela Wam i Waszym Rodzinom pomocy, bezpieczeństwa i pokoju; niech pomnaża górnicze szczęście!

Wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Szczęść Boże!
†Wiktor Skworc

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..