Promocja książki o Polskiej Partii Robotniczej w woj. śląskim, Katowice, 9 lutego

Katowice. Spotkanie promocyjne wokół książki dr. Adama Dziuby „Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)” odbędzie się 9 lutego o 18.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 (III piętro).

Moderacja: Józef Krzyk, „Gazeta Wyborcza”.

Prezentowana monografia opisuje dzieje, struktury i formy politycznej aktywności Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląskim w latach 1945–1948. Partia ta, mimo marginalnego początkowo wpływu na społeczeństwo Górnego Śląska i Zagłębią Dąbrowskiego, w ciągu kilku lat zmieniła się w organizację masową, dominującą na scenie politycznej województwa, kontrolującą miejscowy przemysł oraz zachowania ludności. Pozycję tę osiągnęła, wykorzystując uwarunkowania systemowe: poparcie sowieckie, dominację PPR w systemie politycznym, kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa oraz administracją państwową i przemysłową.

Adam Dziuba – ur. 21 XI 1964 r., absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego, doktor, pracownik Oddziałowego Biura Badan Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii "Podziemie poakowskie w­ województwie śląsko-dąbrowskim w­ latach 1945–1947" (Kraków 2005) i "Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i­ 'reakcyjnym klerem'. Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w ­latach 1954–1975" (Tychy 2008).

Ponadto opublikował ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych, przeszło czterdzieści popularnonaukowych, współredagował cztery tomy zbiorowe lub pokonferencyjne. Zainteresowania badawcze obejmują polityczne aspekty funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na lokalnej scenie politycznej oraz działania aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1990.

Promocja książki o Polskiej Partii Robotniczej w woj. śląskim, Katowice, 9 lutego  

« 1 »