Reklama

    Nowy numer 11/2023 Archiwum

Nie tylko dla teologów

Z końcem lutego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ruszą trzy kierunki studiów podyplomowych: rodzina, teologia duchowości i katecheza przedszkolna.

Studia Podyplomowe Rodziny

ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

- Poprzez proponowane studia chcemy przede wszystkim pokazać piękno życia rodzinnego, jego głębię i złożoność. Wielu dziś pyta, czy tradycyjna rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny jest przeżytkiem, czy awangardą. Nie wiemy dokładnie, co przyniesie przyszłość. Jestem jednak głęboko przekonany, że rodzina w tradycyjnym ujęciu może być piękna: kreatywna i nowoczesna. Ostatnie dwa synody w Rzymie pokazały, że Kościół żywo interesuje się zagadnieniami i problematyką rodziny. W ramach zajęć pojawią się aspekty bioetyczne, elementy życia małżeńsko-rodzinnego, kwestia in vitro i naprotechnologii. Od pewnego czasu obserwujemy też nowe wyzwania moralne, jak zamieszkanie razem przed ślubem, rosnąca liczba rozwodów, związki niesakramentalne.

Dostrzegając wielość problemów, a także zwiększające się zainteresowanie tematyką rodziny, proponujemy dwusemestralne Studia Podyplomowe Rodziny. Adresowane są one do osób, które ukończyły już studia licencjackie lub magisterskie i chciałyby pogłębić wiedzę z zakresu życia rodzinnego. Z założenia studia mają mieć charakter interdyscyplinarny. Pojawią się elementy psychologii, bioetyki, duchowości, prawa kanonicznego. Nie zabraknie też zagadnień bardziej praktycznych, jak komunikacja międzyosobowa i elementy mediacji. Bardzo ważną częścią wykładów będzie też teologia ciała. Zasadniczo myślimy o trzech grupach odbiorców. Pierwsza z nich to osoby świeckie, które są zainteresowane podjęciem posługi we wspólnotach parafialnych jako doradcy rodziny. Studia dostarczą im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do wykonywania tego zadania. Trzeba jednak pamiętać, że podjęcie takiej posługi jest możliwe po uzyskaniu misji kanonicznej biskupa miejsca. Kolejna grupa odbiorców to osoby duchowne zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych kompetencji w zakresie rodziny. Studia umożliwią im pełniejsze zaangażowanie się w duszpasterstwo rodzin. Ostatnią grupę stanowią wszyscy zainteresowani problematyką rodziny. Pogłębiona wiedza i zdobyte umiejętności pomogą im lepiej przeżywać codzienność życia rodzinnego. Moim pragnieniem jest, by te studia stały się płaszczyzną dialogu między świeckimi a księżmi. Wierzę, że będzie to niezwykle ciekawe doświadczenie.

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

ks. dr Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach

- To niesłychanie ważne, by dziecko od jak najmłodszych lat mogło poznawać Pana Boga i przybliżać się do Niego. W okresie przedszkolnym, poza małymi wyjątkami, gdy rodzice decydują się przygotować dzieci do wczesnej Komunii św., katecheza odbywa się tylko w przedszkolu. Poprzez Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej chcemy podejść do tego fachowo. Proszę zauważyć, że ze względu na układ urbanistyczny Śląska w naszym regionie działa bardzo dużo przedszkoli. W rezultacie z katechezą przedszkolną związane są duże problemy organizacyjne. Najczęściej bywa tak, że nauczyciele religii z innych szkół przychodzą do przedszkoli na 20–30 minut, by przeprowadzić zajęcia z dziećmi. To bardzo uciążliwe, gdy jakaś katechetka zmuszona jest „objeżdżać” kilka przedszkoli. Jako szef Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach obserwuję te trudności. Przy tej okazji chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za trud i poświęcenie. Jestem przekonany, że w przedszkolach pracuje wiele pań, które są dobrymi mamami i pedagogami, a przy tym gorliwymi katoliczkami. Zależy mi na tym, by po odbyciu krótkich studiów teologicznych właśnie one mogły uczyć dzieci w swoim przedszkolu. Wierzę, że osobom zaangażowanym religijnie leży na sercu troska o wychowanie religijne przedszkolaków. A korzyści z tego będzie bardzo wiele. Pozytywne uczucia i zaufanie, jakim dzieci obdarzają „swoje panie”, są doskonałą podstawą do przekazania w ramach zajęć ważnych elementów religijnych. Gwoli uczciwości trzeba też powiedzieć, że nadal w wielu przedszkolach istnieją problemy z organizacją tzw. ramówki. Katecheza często zostaje zepchnięta na pierwszą lub ostatnią godzinę zajęć, choć prawo na to nie zezwala. Gdyby więc jedna osoba prowadziła katechezę w ramach zajęć całodniowych, swobodnie można by zaplanować katechezę w innej, dogodnej godzinie dnia. Cieszymy się, że 31 maja Komisja Wychowania Katolickiego podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji, które przewiduje możliwość, żeby nauczycielami religii w przedszkolu były osoby mające przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu. Wychodząc naprzeciw, proponujemy dwusemestralne Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej. Do współpracy zaprosiliśmy znanych pedagogów z diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej, sosnowieckiej, a nawet tarnowskiej. Od strony merytorycznej wszystko jest przygotowane.

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

ks. dr Przemysław Sawa, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach

- Celem proponowanych studiów jest pomoc wiernym z parafii, ruchów i stowarzyszeń przez pogłębioną formację intelektualną w zakresie teologii duchowości. Musimy pamiętać, że duchowość nie jest jakimś dodatkiem, ale samym życiem. W ramach zajęć chcemy dostarczyć pomocne narzędzia do rozeznawania tego, co duchowe. Doświadczenie pierwszej edycji studiów pokazuje, że ponad połowa uczestników to ludzie związani z duszpasterstwem, wspólnotami czy kursami dla narzeczonych. Drugą grupę stanowili ci, którzy szukali pogłębienia duchowości w wymiarze intelektualnym. Studia są podzielone na trzy części. W pierwszej koncentrują się one na historii duchowości chrześcijańskiej. Chodzi o to, by pokazać, że to, czym żyjemy dzisiaj, ma swoje korzenie w przeszłości. Duchowość jest przecież osadzona w tradycji Kościoła. Obszar drugi to tzw. źródła. Mam tu na myśli Biblię, teksty ojców Kościoła, a także rozumienie Kościoła i jego charyzmatyczności. Ostatni obszar jest bardziej praktyczny i dotyczy duchowości poszczególnych grup. Nie tyle chodzi tu o ruchy Kościoła, ile raczej o duchowość pewnych duszpasterstw, np. małżonków czy osób chorych. Chcielibyśmy pokazać, jak parafie i wspólnoty mogą się tymi ludźmi zająć. Na zajęciach zostanie też zaakcentowany związek między duchowością a psychologią. Umiejętność rozeznawania i niemieszania tych dwóch porządków jest niesłychanie ważna. W programie jest również wykład z rozeznawania duchowego. Ponadto skupimy się na dialogu i sztuce rozmawiania, bo przecież do wielu duchownych i animatorów przychodzą ludzie z różnymi trudnymi sprawami. Studia nie zastępują osobistej relacji z Panem Bogiem. Mogą jednak poszerzyć horyzonty i pomóc w lepszym przeżywaniu wiary. Pierwsza edycja pokazała, że to intelektualne pogłębienie pomogło wielu osobom w lepszym rozumieniu duchowości i było impulsem do bardziej świadomego zaangażowania się w życie Kościoła. 

Uczestnikami studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Studia zostaną uruchomione od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (25 lutego).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy