Zmarł ks. Benedykt Woźnica

Był emerytowanym referentem duszpasterskim Kurii Diecezjalnej oraz dyrektorem Księgarni św. Jacka.

Zmarł w poniedziałek 28 listopada ok. 18.30. Śp. ks. Woźnica przeżył 81 lat, z czego 58 w Chrystusowym kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 3 grudnia o 9.30 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pochowany zostanie na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Urodził się 9 sierpnia 1935 w Radlinie. Święceń prezbiteratu udzielił mu bp Herbert Bednorz 14 sierpnia 1958 r. w kościele Świętego Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Panewnikach.

Po święceniach pełnił posługę wikariusza w parafiach: Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Marklowicach (do połowy września 1958), Chrystusa Króla w Hołdunowie (do 1962), Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach – Brynowie (do 1964), Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach – Chropaczowie (do 1965) oraz Przemienienia Pańskiego w Katowicach, gdzie powierzono mu szczególną troskę o młodzież akademicką.

W sierpniu 1967 powierzono mu funkcję duszpasterza akademickiego. W listopadzie 1969 r.  został mianowany Pełniącym Obowiązki Referenta Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W tym samym roku został powołany do Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej, kolegium redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”, a w 1970 r. do Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej (funkcje te sprawował przez wiele lat).

W grudniu 1970 r. został mianowany Referentem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1972 r. powołany został do Podkomisji Socjologicznej Komisji Doktrynalnej I Synodu Diecezji Katowickiej, a w 1974 r. został Sekretarzem I Synodu Diecezji Katowickiej. W ramach synodalnej odnowy diecezji powierzono mu współtworzenie Wydziału Nauki Chrześcijańskiej w miejsce dotychczasowego Referatu Katechetycznego. Od 1975 r., przez dziesięć lat, pełnił funkcję wizytatora biskupiego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z siedzibą w Katowicach. W tym samym roku został Przewodniczącym Komisji Redakcyjnej I Synodu.

W 1982 r. ks. Benedykt Woźnica został członkiem Zarządu Księgarni św. Jacka oraz spółki Ars Catholica. W następnym roku powołany został do Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterskiego i Organizacyjnego przygotowania wizyty ojca św. Jana Pawła II w Diecezji Katowickiej (był członkiem Komisji Organizacyjno-Technicznej oraz przewodniczącym Komisji  Duszpastersko-Liturgicznej).

W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W uznaniu dla jego pracy mianowany został prałatem honorowym Jego Świętobliwości a także kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Katowicach (1977).

Ks. Benedykt Woźnica był odpowiedzialny m.in.  za tworzenie Śląskiego Instytutu Pastoralnego oraz Diecezjalnego Ośrodka Ewangelizacji Życia. Prowadził zajęcia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a także był członkiem redakcji „Wiadomości Diecezjalnych” oraz „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”.

W 1990 r. poważnie zachorował i zamieszkał w domu na terenie parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie.

Zmarł 28 listopada w Katowicach. Zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach 3 grudnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..