Nowy numer 24/2021 Archiwum

Nie na usługach mamony

Abp Wiktor Skworc w krypcie katowickiej katedry sprawował Eucharystię w intencji samorządowców województwa śląskiego oraz za wszystkich zmarłych samorządowców.

Wzięli w niej udział prezydenci, burmistrzowie oraz inni przedstawiciele wchodzący w skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Okazją do wspólnej modlitwy samorządowców było 25-lecie działalności związku. Zebranych w krypcie katowickiej katedry przywitał ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

– Za chwilę, odczytując fragment Ewangelii wg św. Jana przywołamy modlitwę Pana Jezusa wypowiedzianą wobec Apostołów w Wieczerniku: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie. (...) Drodzy samorządowcy, uczestnicząc w Eucharystii tworzymy jedną wspólnotę wiary w Jezusa Chrystusa. W ten sposób chcemy zawierzyć mu całe nasze życie, dziękując dziś przede wszystkim za 25 lat istnienia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którego misją jest służba na rzecz lokalnych społeczności i samorządów terytorialnych naszego województwa – powiedział.

Homilię wygłosił metropolita katowicki. Rozpoczął ją od przypomnienia postaci św. Kingi, patronki samorządowców. Zaznaczył, że to samorządowcy zabiegali o to, by była ich patronką. Stwierdzili: „święta Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem, dla nas – samorządowców – jest wspaniałym wzorem do naśladowania”.

Nawiązując do odczytanej w czasie Ewangelii modlitwy arcykapłańskiej Jezusa zwrócił uwagę, że zawiera ona bogatą treść i siłę pokładaną w jedności.

– Kiedy Jezus modli się o jedność wierzących w Niego, nie możemy zapomnieć o tej jedności chrześcijańskiej cywilizacji i kultury Europy. (...) Dziś zewnętrzna jedność wydaje się jakąś iluzją, atrapą skrywającą wciąż nowe mury rosnące między narodami Europy i poszczególnymi ludźmi. Przeciw niszczeniu tej jedności mamy jednak naszą oręż, którą jest wiara zrodzona z Bożego miłosierdzia – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki wyraźnie zaznaczył, że jako Polacy mamy za sobą i w sobie dziedzictwo ponad 1000-letniej wiary. – To niezwykły skarb i zarazem nasza siła we współczesnej Europie i naszej ojczyźnie. Polacy mają na Kim i na czym budować swoją jedność – podkreślił hierarcha.

Abp Skworc wskazał, że św. Kinga jest wzorem dla wszystkich pełniących władzę. Zauważył, że traktowała ona pełnione urzędy jako służbę. Podkreślił, że  wraz z rozwojem gospodarczym dbała o rozwój duchowy. – To dzięki św. Kindze naród polski otrzymał wielkiego i skutecznego patrona ojczyzny i ładu moralnego – powiedział, przywołując zakończony sukcesem proces kanonizacyjny św. Stanisława ze Szczepanowa.

Hierarcha zachęcał zebranych, aby dbając o lepszą infrastrukturę, coraz lepszą gospodarkę, kładli akcent przede wszystkim na tworzeniu warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i duchowego. – Samorządowiec nie może być na usługach mamony, lecz człowieka pojętego w sposób integralny, więc z ciałem i duszą, z jego potrzebami materialnymi, kulturalnymi i duchowymi – podkreślił.

Na zakończenie Eucharystii abp Skworc złożył życzenia wszystkim zebranym, dziękując za dotychczasową pracę. Poprosił również, aby każdy z obecnych zabrał ze sobą przygotowaną publikację o św. Kindze.

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest stowarzyszeniem, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnej i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Obecnie jest w nim zrzeszonych 118 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Na terenie Związku mieszka blisko 4 mln mieszkańców.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama