Wstępna umowa KW z Węglokoksem ROW

Kompania Węglowa oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy podpisały w poniedziałek przedwstępną warunkową umowę sprzedaży czterech tzw. kopalń rybnickich. Ma to być źródło środków na bieżącą działalność KW i początek tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

Poniedziałkowy komunikat KW na stronie internetowej spółki wskazuje m.in., że podpisanie tej umowy jest etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa.

"Zarządy spółek Kompania Węglowa SA oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały w poniedziałek (...) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży tzw. czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej, wśród których znalazły się KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel, KWK Jankowice oraz KWK Chwałowice" - podano.

Na podstawie zawartej umowy Kompania Węglowa "otrzyma od spółki Węglokoks ROW zaliczkę". "Formalno-prawne przejęcie 4 rybnickich kopalń przez nowego właściciela nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie przedwstępnej, w tym zgód administracyjnych i korporacyjnych" - zastrzega komunikat.

W kolejnych etapach planowane jest "równoczesne przeniesienie pozostałych w Kompanii Węglowej kopalń, które przeznaczone są do nowej spółki celowej stworzonej przez Węglokoks". W proces ten zaangażowane będą banki oraz obejmujący udziały nowi inwestorzy.

Według prezesa KW Krzysztofa Sędzikowskiego "to ważny etap procesu naprawy" tej firmy. "Dalsze wdrażanie działań naprawczych polegać będzie na poprawie efektywności kopalń oraz budowie nowego, silnego podmiotu zdolnego do konkurowania na trudnym rynku węgla" - powiedział cytowany w komunikacie Sędzikowski.

Prezes zarządu Węglokoks ROW Jerzy Polok podkreślił natomiast, że "dla spółki celowej Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy (Węglokoks ROW) podpisanie umowy oznacza finalizację procesu realizacji zasadniczego celu jej utworzenia, a jednocześnie konsekwentną realizację jednego z głównych celów strategii rozwoju spółki matki Węglokoks SA na lata 2010-2015, jakim jest bezpośrednie zaangażowanie w sektor wydobywczy".

"To kolejny ważny etap w kierunku wzmacniania całej Grupy Kapitałowej i jednocześnie niezwykle istotny krok w procesie restrukturyzacji całej branży węgla kamiennego w Polsce" - ocenił cytowany w komunikacie Polok.

Według wcześniejszych informacji Sędzikowskiego sprzedaż spółce Węglokoksu czterech tzw. kopalń rybnickich to pierwsze z zaplanowanych źródeł finansowania bieżącej działalności KW (w tym środków na wypłaty wynagrodzeń). Ma to być też pierwszy etap tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej, której 100 proc. udziałów będzie miał jeszcze wówczas Węglokoks.

Źródłem środków na działalność w kolejnym etapie zakładanej restrukturyzacji KW - do połowy roku - ma być sprzedaż Nowej Kompanii Węglowej kolejnych siedmiu obecnie planowanych do tego zakładów. Wówczas akcjonariat Nowej Kompanii Węglowej ma być już poszerzony o nowych inwestorów i to oni - wraz z Węglokoksem - mają sfinansować zakup od KW drugiej transzy kopalń.

Zgodnie z zawartym 17 stycznia porozumieniem między stroną rządową a górniczymi związkami, pozostałe kopalnie KW (Piekary, Brzeszcze, a także - po podziale wcześniejszych zakładów - Makoszowy i Centrum) mają trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z perspektywą restrukturyzacji części tych zakładów - tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa - a następnie pozyskania dla nich inwestorów lub tworzenia z nich spółek pracowniczych.

 

« 1 »