"Stary czy Nowy Kościół", konferencja (gość specjalny: abp Rino Fisichella), Katowice, 13-14 listopada

Konferencja naukowa o Soborze Watykańskim II odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, przy ul. Jordana 18 13 i 14 listopada. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, a w sposób szczególny kierują go do księży, sióstr zakonnych i osób zaangażowanych w życie parafii, wspólnot, stowarzyszeń.
Gośćmi specjalnymi konferencji w piątek 14 listopada rano będą abp Rino Fisichella (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji) i bp Grzegorz Ryś. Program poniżej.

Konferencja naukowa

Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach „Lumen gentium” i „Gaudium et spes” w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa:

aula na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

13-14 listopada 2014

CZWARTEK

9.45 - wprowadzenie

Historia i rzeczywistość Soboru - moderator sesji: ks. prof. Jerzy Szymik

10.00 - ks. dr Przemysław Sawa, „Lumen gentium” i „Gaudium et spes” programem odnowy Kościoła

10.30 - ks. prof. dr hab. J. Słomka, Duchowość „miejsko-obywatelska" w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

11.00 - ks. dr hab. J. Kempa, Interpretacja nauki Soboru Watykańskiego II. Stary spór, nowe okoliczności

11.30 - pytania i dyskusja

11.45 - przerwa

Przesłanie Soboru otwarciem Kościoła - moderator sesji: ks. prof. Jan Słomka

12.15 - ks. dr R. Samsel, Ku jedności Kościoła – „ekumeniczna” eklezjologia Jana Pawła II

12.45 - ks. dr Wojciech Mleczko CR, Troska Kościoła o godność małżeństwa i rodziny: od „Gaudium et spes” do Synodu Biskupów 2014

13.15 - dr Anna Maliszewska, Kościół kobiet. Teologiczno-feministyczne postulaty odnowy Kościoła

13.45 - dr M. Kozubek, Dialog w doświadczeniu Ruchu Focolari – analiza w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II

14.15 - dyskusja

14.30 - przerwa

Sobór i jego recepcja - sekcja doktorantów - moderator sesji: ks. dr Przemysław Sawa

15.00 - mgr lic. Magdalena Jóźwiak, „Lumen gentium” i „Gaudium et spes” w nauczaniu pasterskim Karola Wojtyły w latach 1965-1979

15.15 - mgr M. Rogalski, Antropologiczno-personaliczna wizja Kościoła w wybranych dokumentach Magisterium Kościoła po II Soborze Watykańskim

15.30 - mgr Z. Kaczmarek, Kontynuacja i rozwój - wizja Objawienia Bożego w konstytucji „Dei Filius” Vaticanum I oraz konstytucji „Dei Verbum” Vaticanum II

15.45 - mgr A. Gładkowska, Wybrane aspekty miłości w nauczaniu II Soboru Watykańskiego i emerytowanego papieża Benedykta XVI

16.00 - mgr lic. Monika Owsianka, Relacja Kościół-świat. Recepcja Vaticanum II na przykładzie KSM AK

16.15 - dyskusja

17.00 - zakończenie

PIĄTEK

Współczesność w świetle Soboru - moderator sesji: ks. dr Przemysław Sawa

9.00 - rozpoczęcie: Prodziekan

9.15 - abp prof. R. Fisichella, Nuova Evangelizzazione ieri e oggi: dai Documenti del Concilio Vaticano II all’Evangelii gaudium di Papa Francesco

            Pytania i dyskusja

10.15 - przerwa

10.30 - bp dr hab. G. Ryś, Polska recepcja Soboru na przykładzie rozwoju ruchów, wspólnot i dzieł nowej ewangelizacji

11.15 - pytania i dyskusja

11.45 - podsumowanie konferencji: ks. dr Przemysław Sawa

12.00 - zakończenie

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..