Kapłan nie może być tylko rzemieślnikiem

Mieszkańcy domu księży emerytów oraz inni duchowni archidiecezji przebywający już na emeryturze w Domu św. Józefa w Katowicach w czwartek przeżywają swój dzień skupienia.

Kapłan nie może być tylko rzemieślnikiem   Księża emeryci w Domu św. Józefa przeżywają swój dzień skupienia Joanna Juroszek /Foto Gość W kaplicy ich domu słuchają konferencji ks. Adriana Pawłowskiego, modlą się przed Najświętszym Sakramentem, odmawiają Różaniec w intencji nowych powołań do kapłaństwa oraz spotykają się przy posiłku.

Tematem, wokół którego dziś gromadzą się duchowni, są słowa: "Kapłan to też człowiek". Podczas pierwszej konferencji ks. Adrian Pawłowski, dziękując kapłanom emerytom, od których uczył się właściwe wypełniać swoje powołanie, prosił ich, aby nadal formowali młodych, pokazując im nie tylko, jakimi powinni być kapłanami, ale także, jakimi mają być ludźmi. Ks. Pawłowski mocno akcentował fakt, że nie można być dobrym duszpasterzem, jeśli wpierw nie jest się dobrym człowiekiem. - Jak traktuję innych, działam z miłością czy wyrachowaniem? - pytał.

Wspomniał także, że na początku swojej posługi kapłańskiej pracował w noclegowni, gdzie czasem spotykał lepszych ludzi od tych znanych mu ze swojego środowiska. Podając przykłady bezdomnych, którzy pomagali innym, powiedział, że w nich widział ludzi, podczas gdy w niektórych kapłanach spotykał tylko rzemieślników. - Człowieczeństwo jest fundamentem naszego kapłaństwa - mówił, wymieniając filary, na których opierać ma się życie kapłana. To pokora, bycie darem dla drugiego oraz odwaga. Zaznaczył również, że ich człowieczeństwo oparte ma być na Piśmie Świętym, modlitwach i sakramentach oraz wspólnocie.

Kapłanom przypomniał, że jako szafarze sami powinni czerpać z sakramentów. Dziękując swojemu byłemu proboszczowi, księżom profesorom i wykładowcom, ks. Pawłowski raz jeszcze podkreślił wartość wspólnoty, która uczy "zdolności do utrzymywania więzi z innymi". - Tego mogłem się od was uczyć. Brak wspólnoty rzutuje na życie parafialne, na człowieczeństwo kapłana, rujnuje jedność - wyjaśniał

Obecnie w Domu św. Józefa przebywa 48 kapłanów. Dyrektorem ośrodka jest ks. Grzegorz Hawel.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..