Konferencja o młodych osobach niesamodzielnych, Katowice, 30 września

Katowice. Konferencja "Sytuacja młodych osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym - potrzeba zmian w opiece i kształceniu opiekunów osób niesamodzielnych" odbędzie 30 września w hotelu Angelo.

Program i prelegenci konferencji

10.00 - 10.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.30 -11.00  Otwarcie konferencji

I sesja panelowa: Kształcenie opiekunów jako strategia przeciwdziałania wykluczeniu młodych osób niesamodzielnych

11.00 - 11.30  Wsparcie personalne jako jedna z możliwości zapobiegania i niwelowania wykluczenia społecznego młodych osób z niepełnosprawnością, dr Ilona Fajfer-Kruczek Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet Śląski

11.30 - 12.00  Szkolenie opiekunów medycznych, dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów "Z nami łatwiej" w Olsztynie, założyciel i nauczyciel  Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie, przewodnicząca Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym

12.00 - 12.30  Dyskusja

12.30 -13.30  Lunch

II sesja panelowa: Wyniki projektu Leonardo da Vinci: Junge Pflege

13.30 -14.00 Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Adaptacja, transfer i popularyzacja modułowego systemu kształcenia opiekunów medycznych ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki nad młodymi osobami“, Michał Gomola, Prezes GKT Serwis

14.00 -14.30  Junge Pflege - Europejskie ramy kształcenia - Modularisierung in der Pflegeausbildung mit dem Hintergrund der EU-weiten Anerkenung der Ausbildungsgäng -
Kerstin Schönlau - Prokurent Diakonie Gladbeck-Bottrop-Dorsten.

14.30- 14.45  Dyskusja

14.40 -15.00  Przerwa kawowa

 III sesja panelowa: Przykłady dobrych praktyk

15.00 - 15.20 Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, poszerzanie autonomii - 
mgr  Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

15.20 - 15.40  Codzienne życie opiekunów i podopiecznych w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, mgr Dariusz Latos, dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi

15.40 - 16.00  Podsumowanie konferencji

Prowadzenie konferencji:

dr hab. Anna Śliz, prof. UO, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii ds. naukowych

 

« 1 »