Nowy numer 26/2022 Archiwum

Wodzisław przeciw gender

Kolejni polscy samorządowcy wypowiedzieli się przeciwko skrajnie lewicowej ideologii.

Stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego wobec zagrożeń wynikających z ideologii „gender”

W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej agresywne propagowanie ideologii gender i próby wdrażania jej w życie społeczne. W przedszkolach i szkołach usiłuje się do realizowanych programów i projektów edukacyjnych wprowadzać treści z niej wynikające.

Ideologię tę uważamy za szkodliwą i niebezpieczną. Uznaje ona bowiem, że płeć to konstrukcja społeczna i kulturowa, narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły. Zmusza więc dzieci, począwszy od wieku przedszkolnego, do szkodliwej seksualizacji, kruszy naturalne bariery wstydu i stosowności zachowań, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi. Łamie konstytucyjne prawo rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci. Zwracamy się z apelem do samorządów gmin i miast naszego powiatu o wparcie naszego stanowiska w tej sprawie.

Apelujemy do wszystkich lokalnych społeczności, stowarzyszeń, organizacji, ludzi kultury, służby zdrowia, a przede wszystkim rodziców, nauczycieli i wychowawców o wrażliwość i przeciwdziałanie zagrożeniu wynikającemu z tych działań.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 Rada apeluje do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, by korzystając ze swych uprawnień, przeciwstawił się promowaniu tej ideologii. Uzależnienie bowiem od tego środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz stoi w sprzeczności z zasadami samej Unii Europejskiej zapisanymi w Traktacie Lizbońskim.

Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być wykorzystane na działania służące dobru mieszkańców regionu, a nie na propagowanie podejrzanych koncepcji, podszywających się pod rozważne działania na rzecz równouprawnienia.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama