Nowy numer 25/2022 Archiwum

Niy ma gańby

Zwyczajny dokument radnych z małej gminy był cytowany nawet w mediach ogólnopolskich. Powód? Został napisany po śląsku.

We wstępie do „Strategii rozwoju miasta Radzionków na lata 2014–2025” można przeczytać: „Piykno Radzionkowsko Ziemia mo richtik zacnych mieszkańcow, dla ftorych ważno jest ślonsko rodzina, robota i godka”. Oficjalny dokument w treści merytorycznej nie wzbudziłby większego zainteresowania poza miastem, gdyby nie fakt, że preambuła, a także jego streszczenie zostały sporządzone w gwarze. Radzionków jest prawdopodobnie pierwszą gminą w Polsce, która się na to zdecydowała. Uzasadniając swoje działania, radni miasta powołują się na Ustawę z 7 października 1999 roku o języku polskim, w której czytamy o upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi. – Chcieliśmy za pomocą takiej formy podkreślić śląską tożsamość i tradycję naszego miasta związaną z posługiwaniem się gwarą śląską na co dzień – mówi Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. Większość mieszkańców Radzionkowa rzeczywiście nadal posługuje się śląską gwarą. Burmistrz przyznaje, że i radzionkowscy urzędnicy pomiędzy sobą rozmawiają po śląsku.

– Radni podczas sesji też porozumiewają się w gwarze – zdradza Gabriel Tobor. „W Cidrach mo sie dobrze miyszkać, a wszyscy majom wiedzieć, że jak chcom łotworzyć swój geszeft, to yno u nos, skuli tego, że ludzie tu som robotni, fest przywiunzani do tradycji, ale wyuceni i spece łod modernych szpecjalizacyj”. To najważniejsza myśl dokumentu. Strategia rozwoju miasta Radzionków ma zapewnić stałość w procesie zarządzania gminą i perspektywę jej długofalowego rozwoju, bez względu na zmieniające się władze. Zawiera w sobie diagnostykę aktualnych problemów i sukcesów miasta („Jak jest dzisioj. Co momy fajnego, a co niy” – czytamy po śląsku) oraz wizję rozwoju („Co musymy wyłonacyć, żeby Cidry sie durch rozwijały”). Wymienia priorytety, cele strategiczne i kierunki działania („Fyrmy i geszefty z Radzionkowa musom sie rozwijać, a niy ino robić jak to piyrwyj było”, „Ludzie musom sie wartko i durch ucyć tak, coby poradzili robić przy komputerach i inkszych automatach”). Zakłada również spójność ze strategią rozwoju z pozostałymi jednostkami samorządowymi i rządowymi („Co momy robić, by być we zgodzie ze achtami Unie Europejskij, Polski i Ślunska”). Władze od dawna starają się pozyskać inwestorów dla gminy. Stawiają więc na oryginalną promocję miasta oraz dobry wizerunek. „W Cidrach mo być kupa miejsc, ftorych niy ma gańby pokozać gorolom” – czytamy również w strategii. W miejskim parku („na Księżej Górze”) powstaje Śląski Ogród Botaniczny, a w planach miasta jest budowa rynku. „Tam, kaj za Wilusia boł dwór Donnersmarcków, a za komuny PGR, trza wybudować rynek”. Mieszkańcy Radzionkowa mogą być spokojni, bo strategia zakłada dbałość o ich prywatne interesy. Radni myślą o dalszych remontach ulic, bloków i kamienic oraz budowie nowych mieszkań. „Trza remontować miyszkania i budować nowe – socjalne, coby przekludzać do nich tych, kerym w gerychcie dali eksmisjo”. W nowo powstającym Ośrodku Zdrowia znajdą się nowe etaty dla lekarzy i pielęgniarek. „Trza przijonć do roboty we Ośrodku Zdrowia dobrych dochtorów i flyjgery”. Władze miasta chcą także stawiać na politykę prorodzinną i wspierać rodziny wielodzietne. „Trza pomogać radzionkowskim familijom, nojprzód tym, kaj jest dużo bajtli”. Strategia rozwoju, choć zakłada długofalowy proces, nie będzie łatwa ani tania w realizacji. Radni Radzionkowa nie mają co do tego złudzeń. Streszczenie dokumentu podsumowują jednak optymistycznie: „Coby ta strategio niy łostała yno na papiórze, trza jom robić z gowom, nojprzód się wszystko wyforszteluwać, potym znolyźć na to pijondze (...), a na koniec poszukać kogoś, fto sie za to chyci. Jak mu sie to udo, to Radzionków bydzie nojfajniyjszy na świecie”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama