Nowy numer 48/2023 Archiwum

Legalne zabijanie

Poprosiliśmy śląski NFZ o dane dotyczące aborcji przeprowadzonych w szpitalach województwa.

Otrzymaliśmy odpowiedź. Małgorzata Doros, p.o. rzecznika prasowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach napisała:

„Załączam dane dot. liczby rozliczonych indukcji poronienia finansowanych przez ŚOW NFZ w latach 2009 - 2013: 2009 – 82, 2010 – 81, 2011 – 74, 2012 – 97,2013 – 87”.

Łącznie 421. Nazwy „indukcja poronienia” używa się do określenia zarówno aborcji, jak i ciąż obumarłych. Ile w przedstawionym raporcie jest zabiegów polegających na usunięciu dziecka zmarłego już w łonie matki, nie wiadomo. Pełniąca obowiązki rzecznika powiedziała, że nie dysponuje takimi danymi.

Z oficjalnego sprawozdania rady ministrów sporządzonego 13 stycznia 2014 r. w sprawie stosowania ustawy dotyczącej m.in. przerywania ciąży wiemy jednak, że w 2012 r. legalnie zabito w śląskich szpitalach 111 dzieci.  

W Polsce zabijanie dzieci nienarodzonych jest prawnie dopuszczalne w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki. Prawo pozwala wtedy usunąć dziecko bez względu na wiek płodu. Po drugie, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka lub poważne zagrożenie jego życia. To tzw. aborcja eugeniczna, w wyniku której zabija się dzieci chociażby z zespołem Downa. Po trzecie, gdy dziecko poczęło się poprzez gwałt. W takim przypadku dokonuje się aborcji do 12 tygodnia ciąży.

Do pobrania sprawozdanie rady ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania ustawy w 2012 r. Na stronie 78 znaleźć można oficjalne dane dotyczące liczby zabitych dzieci.

Pobrać można także sprawozdanie za rok 2011. Na stronie 51 zobaczyć można, jak od 2002 do 2011 r. rosła liczba aborcji w Polsce. Według tych danych w 2002 r. w całym kraju zabito 159 dzieci, w 2011 ich liczba wynosiła już 669.

Zobacz też komentarz:

« 1 »
DO POBRANIA: |

Zapisane na później

Pobieranie listy