Wspólny rozwój Małopolski i Śląska

Radni sejmików województw małopolskiego i śląskiego przyjęli deklarację wspólnej strategii rozwoju do roku 2020.

– Być może samorządy dojrzewają do tego, że jeśli mamy jakąś wartość pod bokiem, to nie konkurujemy z nią na siłę, ale staramy się współpracować – mówiła Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, po zakończeniu uroczystej sesji obu sejmików, która odbyła się na Wawelu. Zapewniła, że jednym z pierwszych efektów przyjęcia wspólnej strategii będzie umieszczenie jej najważniejszych elementów w programach krajowych w nowym unijnym budżecie na lata 2014–2020.

Przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Kazimierz Barczyk nazwał to spotkanie „sesją 20–lecia”, ponieważ podsumowała ona ponad 10 lat pracy samorządów i wyznaczyła najważniejsze założenia na kolejną dekadę. Podkreślił także, że Małopolska i Śląsk jako pierwsze przygotowały taką strategię, podczas gdy opracowywanie podobnych dokumentów dla pozostałych regionów dopiero trwa.

Andrzej Gościniak, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego przyznał, że określenie wspólnych celów nie wyklucza dobrze pojętej rywalizacji: – Ta współpraca będzie elementem dominującym i dzięki niej nawet tam, gdzie będziemy rywalizować, nie dojdzie do jakiegoś skonfliktowania – mówił.

Dokument, nad którym prace trwały dwa lata, ma umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału województw małopolskiego i śląskiego oraz ułatwić realizowanie wspólnych projektów – także unijnych. Zostały w nim określone trzy strategiczne cele.

Kluczowymi elementami pierwszego z nich – wzmacniania ośrodków rozwoju i integracji obu regionów – mają być: planowanie regionalne na rzecz konkurencyjności Polski południowej, sieciowanie centrów transferu innowacji i technologii, konsorcja innowacyjnej medycyny, modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków oraz wspólna karta metropolitalna pozwalająca na korzystanie z usług publicznych obu aglomeracji.

Drugi cel obejmuje integrację przestrzenną oraz współdziałanie różnorodnych podmiotów. Ma on nie tylko ulepszyć gospodarowanie wspólnymi zasobami, ale umożliwić włączenie się w realizowanie strategii nie tylko obszarom metropolii, ale również małym miastom czy obszarom wiejskim. Na jego realizację złożą się m. in.: stworzenie sieci współpracy placówek medycznych rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, stworzenie Bipolarnego Centrum Wzornictwa i Dizajnu, budowa ekspresowej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (DK 52), przebudowa DK 94 do parametrów dwujezdniowej i dwupasmowej drogi głównej ruchu przyśpieszonego na całym przebiegu, rozbudowa Centralnej Magistrali Kolejowej, budowa drogi S1 Mysłowice – Bielsko–Biała (w postulowanym wariancie przez powiat oświęcimski), program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły i działania przeciw suszy, a także wspólny program ograniczania niskiej emisji.

Cel trzeci obejmuje wzmacnianie pozycji makroregionu w otoczeniu, w tym podwyższanie jego atrakcyjności. Projektami ujętymi w strategii, które mają temu służyć są: platforma udostępniania oferty turystycznej integrująca istniejące systemy, szlak zabytków górniczych, wykreowanie Szlaku Orlich Gniazd, Pustyni Błędowskiej oraz Szlaku Architektury Drewnianej jako flagowych produktów turystycznych Polski południowej, a także organizacja festiwalu kulturalnego – wydarzenia realizowanego w obu regionach pod jednym hasłem.

Radni sejmików przyjęli także deklaracje dotyczące wzajemnego wsparcia w organizacji dużych imprez sportowych: EURO 2020 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Małopolsce.

Jak podkreśla minister E. Bieńkowska, Małopolska i Śląsk tworzą jeden z najważniejszych makroregionów w Europie. Jej zdaniem to właśnie tutaj może kiedyś powstać silna polska marka o znaczeniu globalnym. – Powinniśmy myśleć tworzeniu takich marek, a tutaj ten potencjał jest absolutnie niepodważalny – uważa szefowa resortu rozwoju regionalnego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..