Czas działać

Zgodnie z Regulaminem II Synodu Archidiecezji Katowickiej można już tworzyć w parafiach zespoły synodalne.

Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciałami konsultacyjnymi Synodu. W oparciu o ich prace tworzona będzie – z jednej strony – diagnoza obecnej sytuacji duszpasterskiej diecezji, z drugiej – poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań praktycznej organizacji duszpasterstwa (i innych kwestii poruszanych w ramach Synodu). Ich zadania tak opisuje regulamin Synodu w § 32.:

1° refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także w oparciu o gromadzone opinie członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,

2° formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Archidiecezji,

3° promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,

4° modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

Realizacja punktów 1 i 2 będzie się dokonywać w oparciu o konkretne pytania i materiały, które będą dostarczane przez Sekretariat. Natomiast punkty 3 i 4 zależą od inwencji zespołu. Najważniejszą sprawą jest aktualnie troska o powołanie parafialnego zespołu synodalnego, czego wymaga regulamin Synodu w każdej parafii. Odpowiedzialni za to są proboszczowie, którzy jednocześnie stają się w nich przewodniczącymi. W sytuacjach uzasadnionych, na wniosek proboszczów, Komisja Główna może zezwolić na połączenie kilku parafialnych zespołów w jeden wspólny dla więcej niż jednej parafii. Powołanie zespołu powinno mieć formę pisemną. Jego skład, zgodnie z § 28 regulaminu, tworzą następujące osoby:

1° członkowie parafialnych rad duszpasterskich,

2° katecheci świeccy zatrudnieni w szkołach związanych duszpastersko z parafią w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu (z zachowaniem zasady, że jeden katecheta należy wyłącznie do jednego parafialnego zespołu synodalnego),

3° nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,

4° liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii (uzupełnienie następuje jedynie w przypadku, gdy nie są już reprezentowani w parafialnej radzie duszpasterskiej przez co najmniej 3 osoby, nie więcej jednak niż o 3 osoby) wyłonieni spośród liderów wszystkich grup na drodze jawnego głosowania i zatwierdzone przez proboszcza,

5° parafialna rada duszpasterska może wskazać dodatkowych członków zespołu, nie więcej jednak niż 3 osoby.

Biorąc pod uwagę punkt piąty, powołania parafialnego zespołu synodalnego najlepiej dokonać w czasie posiedzenia parafialnej rady duszpasterskiej, po podjęciu decyzji o ewentualnym „wskazaniu dodatkowych członków zespołu”. Na pierwszym posiedzeniu rady należy wybrać wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz przekazać do Sekretariatu Synodalnego informację na piśmie o powołaniu zespołu. Istotne jest, aby sekretarzem została osoba posiadająca praktyczną sprawność w redagowaniu tekstów i komunikowaniu się poprzez pocztę elektroniczną. Konkretna praca parafialnych zespołów synodalnych rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu 2013 roku, kiedy przekazane zostaną do parafii pytania przygotowane przez komisje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

    Nowy numer 2/2021 Archiwum

Czas działać

Zgodnie z Regulaminem II Synodu Archidiecezji Katowickiej można już tworzyć w parafiach zespoły synodalne.

Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciałami konsultacyjnymi Synodu. W oparciu o ich prace tworzona będzie – z jednej strony – diagnoza obecnej sytuacji duszpasterskiej diecezji, z drugiej – poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań praktycznej organizacji duszpasterstwa (i innych kwestii poruszanych w ramach Synodu). Ich zadania tak opisuje regulamin Synodu w § 32.:

1° refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także w oparciu o gromadzone opinie członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,

2° formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Archidiecezji,

3° promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,

4° modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

Realizacja punktów 1 i 2 będzie się dokonywać w oparciu o konkretne pytania i materiały, które będą dostarczane przez Sekretariat. Natomiast punkty 3 i 4 zależą od inwencji zespołu. Najważniejszą sprawą jest aktualnie troska o powołanie parafialnego zespołu synodalnego, czego wymaga regulamin Synodu w każdej parafii. Odpowiedzialni za to są proboszczowie, którzy jednocześnie stają się w nich przewodniczącymi. W sytuacjach uzasadnionych, na wniosek proboszczów, Komisja Główna może zezwolić na połączenie kilku parafialnych zespołów w jeden wspólny dla więcej niż jednej parafii. Powołanie zespołu powinno mieć formę pisemną. Jego skład, zgodnie z § 28 regulaminu, tworzą następujące osoby:

1° członkowie parafialnych rad duszpasterskich,

2° katecheci świeccy zatrudnieni w szkołach związanych duszpastersko z parafią w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu (z zachowaniem zasady, że jeden katecheta należy wyłącznie do jednego parafialnego zespołu synodalnego),

3° nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,

4° liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii (uzupełnienie następuje jedynie w przypadku, gdy nie są już reprezentowani w parafialnej radzie duszpasterskiej przez co najmniej 3 osoby, nie więcej jednak niż o 3 osoby) wyłonieni spośród liderów wszystkich grup na drodze jawnego głosowania i zatwierdzone przez proboszcza,

5° parafialna rada duszpasterska może wskazać dodatkowych członków zespołu, nie więcej jednak niż 3 osoby.

Biorąc pod uwagę punkt piąty, powołania parafialnego zespołu synodalnego najlepiej dokonać w czasie posiedzenia parafialnej rady duszpasterskiej, po podjęciu decyzji o ewentualnym „wskazaniu dodatkowych członków zespołu”. Na pierwszym posiedzeniu rady należy wybrać wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz przekazać do Sekretariatu Synodalnego informację na piśmie o powołaniu zespołu. Istotne jest, aby sekretarzem została osoba posiadająca praktyczną sprawność w redagowaniu tekstów i komunikowaniu się poprzez pocztę elektroniczną. Konkretna praca parafialnych zespołów synodalnych rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu 2013 roku, kiedy przekazane zostaną do parafii pytania przygotowane przez komisje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama