Nowy numer 48/2023 Archiwum

"Będziecie mi świadkami"

Księga Pamiątkowa dla ks. prof. Józefa Kozyry - śląski biblista uhonorowany przez Stowarzyszenie Biblistów Polskich.

Ks. prof. Józef Kozyra otrzymał Księgę Pamiątkową podczas XI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Razem z wykładowcą  związanym z Wydziałem Teologicznym UŚ Księgę odebrał ks. prof. Jan Łach. Księgi te są symbolicznym wyrazem uznania środowiska polskich biblistów wobec dorobku i wkładu obu kapłanów w biblistykę polską. Złożyły się na nie 73 artykuły związane z tematyką Pisma Świętego, napisane przez biblistów z całej Polski, w tym także ze Śląska: ks. prof. Artura Maliny, dr Beaty Urbanek, ks. dr. Macieja Basiuka, ks. dr. Janusza Wilka i ks. dr. Tomasza Kusza.

Ks. prof. Kozyra, który w tym roku obchodzi 65. rocznicę urodzin, na trwałe zapisał się w biblistyce polskiej m.in. poprzez tłumaczenie Listu św. Jakuba, zamieszczone w najnowszym przekładzie Pisma Świętego, zwanego Biblią Paulińską, oraz obszerny komentarz do tej księgi, opublikowany w serii Nowy Komentarz Biblijny Nowego Testamentu (2011). Tytuł księgi pamiątkowej „Będziecie mi świadkami” (Dz 1,8) to słowa Jezusa, skierowane do apostołów przed Jego wniebowstąpieniem. Streszczają one życie Jubilata, jego posługę kapłańską oraz pracę naukową i dydaktyczną.

XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Jubileuszowe Sympozjum Biblistów Polskich odbyło się od 18 do 20 września w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ostatnie takie spotkanie polskich biblistów miało miejsce w ubiegłym roku w Katowicach.

Stowarzyszenie Biblistów Polskich jest gremium naukowców duchownych i świeckich, zatwierdzonym w 2003 roku przez Konferencję Episkopatu Polski, mającym na celu rozwój i pogłębianie znajomości Pisma Świętego poprzez badania naukowe i rozpowszechnianie Słowa Bożego w duchu Soboru Watykańskiego II. Stowarzyszenie obecnie liczy 288 członków, w tym 90 samodzielnych pracowników naukowych (35 profesorów i 55 doktorów habilitowanych), 158 doktorów oraz 40 osób ze stopniem licencjata teologii. Jak podkreśla jego przewodniczący ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, „nie ma drugiego katolickiego gremium w Polsce o tak dużym potencjale naukowym jak to”.

Sympozja biblistów polskich są spotkaniami naukowymi, podczas których przestawia się referaty z różnych kierunków badań i dziedzin biblistyki. Dyskusje odwołujące się do wystąpień prelegentów stają się okazją do wymiany poglądów i integracji środowiska biblistów. W tym roku, ze względu na jubileuszowy charakter spotkania, większość wystąpień była poświęcona przedstawieniu historii i osiągnięć biblistyki polskiej. Prelegenci przywoływali więc nazwiska wybitnych biblistów polskich oraz ukazywali wkład poszczególnych ośrodków naukowych w biblistykę polską, a nawet światową. W wystąpieniu poświęconym biblistom (archi)diecezji katowickiej przypomniano m.in. sylwetkę wybitnego śląskiego znawcy Pisma Świętego i orientalisty - ks. dr. hab. Józefa Jelito, a także zasługi ks. dr. Konrada Marklowskiego i ks. prof. Stanisława Pisarka.

W przyszłym roku polscy bibliści spotkają się na swoim zjeździe w Toruniu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy