Nowy numer 38/2021 Archiwum

Eksponaty w teatrze antycznym

Od trzech dekad przypomina, że „jesteśmy tym, kim byliśmy”.

Pierwsze pomysły utworzenia Muzeum Archidiecezjalnego związane są z powstaniem diecezji katowickiej. Wtedy zaplanowano przy budowanej katedrze pomieszczenia, w których przechowywane byłyby zabytki związane z Kościołem na Śląsku. Ówczesny wikariusz generalny i późniejszy biskup ks. Teofil Bromboszcz wyraźnie postawił sprawę powstania muzeum: miało funkcjonować tak, jak skarbce katedralne i kościelne. Były już wtedy zbiory – dzięki ks. Józefowi Londzinowi, który zaczął je gromadzić już od początku XX wieku.

Tułaczka kolekcji

Historia powstania MA wiąże z początkami Muzeum Śląskiego. Tadeusz Dobrowolski, pierwszy dyrektor MŚ, był badaczem kultury śląskiej. Podróżował po naszym regionie, aby odnaleźć i ocalić zabytkowe eksponaty. Obiekty o znaczeniu sakralnym, które zdobył, kuria przekazywała do Muzeum Śląskiego, gdzie powstał dział sztuki religijnej. Wszystkie zebrane przed wojną eksponaty o charakterze sakralnym – z powodu problemów finansowych – zostały przekazane Muzeum Śląskiemu w 1938 roku. Mieściło się ono na V piętrze ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego. W czasie wojny Dobrowolski od razu przygotował listy przewozowe swojemu następcy, aby uchronić zabytki przed kradzieżą i zagubieniem. Dzięki temu cała kolekcja dostała się w ręce Niemców, którzy wywieźli ją do Bytomia. W nowej rzeczywistości powojennej nie można było mówić o korzeniach chrześcijańskich śląskiej ziemi. Tym bardziej niewskazane było pokazywanie tego w muzeach. Dlatego aż do roku 1980 obiekty sztuki religijnej leżały w magazynach i nie były konserwowane. Ich status prawny był niejasny, więc nie chciano ich oddać. Dopiero 50 lat po ustanowieniu diecezji, podczas I Synodu Diecezji Katowickiej, w uchwale podjętej podczas obrad zapisany został punkt mówiący o potrzebie zwrócenia uwagi na religijną tradycję Górnego Śląska. Podjęto starania o odzyskanie eksponatów zdeponowanych w Muzeum Śląskim. Oficjalnie działalność MA zainicjowała w 1975 r. wystawa urządzona w kurialnych pomieszczeniach.

Od „Gołębnika” do „Fra Angelico”

Natomiast 20 listopada 1983 bp Herbert Bednorz poświęcił nowe muzeum, znajdujące się w skrzydle budynku kurii. Wypowiedział wtedy słowa: „Początek został zrobiony. Ufamy, że z tego początku powstanie instytucja o dużym znaczeniu regionalnym, śląskim, diecezjalnym. Niech to muzeum będzie świadectwem wiary ojców, niech ono nawiązuje także do tych nurtów, które idą przez Śląsk i diecezję całą w okresie współczesnym”. Ks. Jerzy Myszor, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w latach 80. ub. wieku, najpierw prowadził galerię „Gołębnik” w seminarium. Po to, aby chodzili tam klerycy i byli bliżej tej sztuki. Potem „Gołębnik” przeniósł do MA, gdzie działa do dziś jako Galeria Sztuki Współczesnej „Fra Angelico”, w której swoje prace prezentują współcześni artyści. Papież ogłosił wtedy Brata Anielskiego patronem artystów i dlatego wybrano go także patronem tej galerii. Stała się ona przestrzenią neutralną, która przyjmuje każdą wystawę. – Taka jest właściwość prawdziwej, dobrej galerii, że jest ona chłonna i przyjmuje wszystko – mówi ks. Henryk Pyka, obecny dyrektor MA.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama