Solidarni z prof. Ewą Budzyńską

ks. Tomasz Wojtal ks. Tomasz Wojtal

dodane 16.01.2020 20:25

W specjalnym komunikacie Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim stanęła w obronie profesor socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Solidarni z prof. Ewą Budzyńską Obrońcami prof. Ewy Budzyńskiej w postępowaniu dyscyplinarnym są prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy domagają się jej uniewinnienia.

W punkcie piątym opublikowanego w czwartek 16 stycznia komunikatu czytamy:

Rada Społeczna przekazuje wyrazy solidarności pani prof. Ewie Budzyńskiej w związku z oskarżeniem jej o to, że prezentując katolicki model rodziny narzuca studentom poglądy radykalno-katolickie oraz w związku z toczącym się w jej sprawie postępowaniem przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego. Pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu, co przypomina najgorsze praktyki z czasów komunistycznych.  Rada wyraża nadzieję, że wolność akademicka stosowana będzie proporcjonalnie i z szacunkiem dla myśli chrześcijańskiej.

Grupa studentów zarzuciła prof. Ewie Budzyńskiej nietolerancję i homofobię. Uniwersytecki rzecznik dyscyplinarny skierował do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie jej naganą, która ma także – jak przyznał – zadziałać prewencyjne na innych wykładowców uniwersytetu. Zarzucił jej m.in., że „formułowała wypowiedzi w oparciu o własny, narzucany studentom, światopogląd o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet dotyczących m.in. przerywania ciąży”.

Obrońcami prof. Ewy Budzyńskiej w postępowaniu dyscyplinarnym są prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy domagają się jej uniewinnienia.

Powstała strona internetowa, za pośrednictwem której można wysłać do rektora UŚ apel w obronie prof. Budzyńskiej. Z tej możliwości skorzystał już abp Wiktor Skworc.

Stronę z apelem w jej obronie można znaleźć TUTAJ.

Na następnej stronie publikujemy cały komunikat Rady Społecznej przy Arcybiskupie Katowickim, owoc spotkania, które miało miejsce 10 stycznia.

Solidarni z prof. Ewą Budzyńską   Rada Społeczna przy Arcybiskupie Katowickim, II kadencja (2019-2024).

Katowice. Solidarni z prof. Ewą Budzyńską

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zebrana w dniu 10 stycznia 2020 roku podjęła następujące tematy:

 1. Rada Społeczna wspiera apel Metropolity Katowickiego odnoszący się do obowiązkowych zajęć szkolnych z religii lub etyki. Szkoła, której zadaniem jest integralne kształcenie i wychowywanie, wprowadzanie w kulturę i świat wartości, powinna zapewnić każdemu uczniowi zapoznanie się z fundamentami zachowań moralnych i etycznych, niezbędnymi dla osiągnięcia dojrzałości osobowej i odpowiedzialności społecznej. Dla rodziców chrześcijańskich jest to realizacja zobowiązania chrzcielnego względem dzieci do wychowania ich w wierze. Dzieci i młodzież nie uczęszczające na lekcje religii, nie powinny być pozbawione kształtowania etycznego, tj. przekazywania obiektywnych wartości i postaw etycznych. Brak takiej edukacji prowadzi do tego, że wyrobienie etyczne jest czysto subiektywne, oparte na własnym przekonaniu czy intuicji.
   
 2. Rada Społeczna zapoznała się z inicjatywami społecznymi odnoszącymi się do kwestii ochrony życia dzieci nienarodzonych. Rada dostrzega związek pomiędzy dramatycznymi nieraz decyzjami o zabójstwie dzieci nienarodzonych a formacją moralną i etyczną. Zwrócono także uwagę na kwestię odpowiedzialności polityków za stanowienie prawa, chroniącego życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym kontekście z niepokojem odnotowano bezczynność Trybunału Konstytucyjnego, który nie rozpatrzył poselskiego wniosku dotyczącego stwierdzenia niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej, dopuszczającej aborcję ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka. Rada podkreśliła też konieczność zintensyfikowania działań, wymiany informacji oraz konieczność powstawania inicjatyw (legislacyjnych, finansowych, społecznych, wolontaryjnych, etc.) tworzących rzeczywistą alternatywę dla tych trudnych wyborów i zmierzających do szeroko pojętej profilaktyki i opieki świadczonej zarówno dzieciom nienarodzonym, jak i ich rodzicom, zwłaszcza matkom i bliskim.
   
 3. Rada Społeczna zapoznała się ze stanem prawnym i praktycznymi rozwiązaniami w archidiecezji katowickiej związanymi z ochroną dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi.
   
 4. Członkowie Rady Społecznej wysłuchali wystąpienia ks. dr. hab. Henryka Olszara, przedstawiającego stan prac prowadzonych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego nad biogramami osób, które zostaną upamiętnione w Instytucji Kultury Panteon Górnośląski. Rada wyraża nadzieję, że nastąpi zapowiadane i oczekiwane na Górnym Śląsku podpisanie w Ministerstwie Kultury wynegocjowanej umowy, aby planowane prace mogły zostać ukończone terminowo, zwieńczając w czerwcu 2022 r. planowane obchody 100-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy.
   
 5. Rada Społeczna przekazuje wyrazy solidarności pani prof. Ewie Budzyńskiej w związku z oskarżeniem jej o to, że prezentując katolicki model rodziny narzuca studentom poglądy radykalno-katolickie oraz w związku z toczącym się w jej sprawie postępowaniem przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego. Pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu, co przypomina najgorsze praktyki z czasów komunistycznych. Rada wyraża nadzieję, że wolność akademicka stosowana będzie proporcjonalnie i z szacunkiem dla myśli chrześcijańskiej.