Kilkadziesiąt tysięcy kobiet na pielgrzymce w Piekarach

Przemysław Kucharczak Przemysław Kucharczak

publikacja 18.08.2019 17:22

Niektóre kobiety wyruszały w pieszej pielgrzymce do Piekar już o pierwszej w nocy, jak panie z południowych dzielnic Katowic, m.in. z Podlesia.

Kilkadziesiąt tysięcy kobiet na pielgrzymce w Piekarach Godzina ewangelizacyjna w Piekarach - Teatr Franciszka przedstawia sceny spektaklu "Ewangelia według kobiet". Henryk Przondziono /Foto Gośc

O poranku na drogach w sąsiednich okolicznych miastach, przez Chorzów czy Bytom, szła już pielgrzymka za pielgrzymką.

Ślązaczki, które mieszkają dalej, przyjechały najczęściej samochodami lub autobusami. – My przyjechałyśmy z Pszowa – powiedziały nam panie Danka i Julia, matka i córka. Przyjechały wraz z siostrą Danki i mężem Julii, który siedział za kierownicą samochodu. – Przyszłyśmy ze specjalnymi intencjami, żeby wszystkie złe rzeczy od nas odeszły, a żeby w naszej rodzinie były miłość i radość. Oddajemy Maryi nasze sprawy i dziękujemy, że możemy tu być. I że należymy do naszej wspólnoty,  Pszowskiego Ogniska Cudownie Ocalonych – powiedziała nam Danka.

Odpowiedź na próbę korupcji

Przed rozpoczęciem Mszy świętej ze słowem do uczestniczek pielgrzymki zwrócił się arcybiskup katowicki Wiktor Skworc. Jak zwykle w Piekarach, nawiązał do aktualnych spraw społecznych.

Wspominając 100. rocznicę powstań śląskich, opowiedział pątniczkom o żonie Karola Miarki, Karolinie.

Czytaj dalej na następnej stronie

Poniżej galerie zdjęć

– Karolowi Miarce rząd pruski zaproponował łapówkę, by wydawane przez niego czasopismo „Katolik” nie mieszało się do wyboru posłów przeciwnych polityce Bismarcka. Tak to wspomina:„Subwencyą miałem zaraz odebrać, skoro kontrakt podpiszę w Gliwicach, zaraz też złożono na moim stole zadatek. Nastąpiła straszna we mnie walka. Ubóstwo radziło brać, sumienie zaś inaczej przemawiało. Po bezsennej nocy odezwała się do mnie żona: »Wiesz, co ci kurcze sprawiło? Judaszowe pieniądze. Znam cię i jestem przekonana, że nigdy nie będziesz szczęśliwym, jeżeli sumienie zaprzedasz. Wróć zadatek i pozostań ubogim lecz sprawiedliwym«”. Karol Miarka żony usłuchał – mówi katowicki arcybiskup. – To właściwe słowa jako odpowiedź na każdą próbę korupcji! Także w naszych czasach: pozostań ubogim, lecz sprawiedliwym! – skomentował.

Arcybiskup mówił o odpowiedzialności za ochronę środowiska. Przypomniał, że jesienią wróci na Śląsk smog. – Niech matki zwrócą się ku matce-ziemi, otaczając troską naturę i wychowując do szacunku dla stworzenia poprzez konkretne zachowania: szanowanie żywności, ograniczenie używania plastiku, oszczędzanie wody, segregowanie śmieci – apelował.

Religia zastępcza

Ostrzegł przed wpadaniem w konsumpcjonizm i przypomniał o cechujących przez lata śląskie kobiety gospodarności i „szporobliwości”, czyli oszczędności. Przytoczył dane, według których prawie 3 miliony Polaków nie radzi sobie z terminową spłatą zadłużenia.

– Coraz większym problemem jest zadłużenie na konsumpcję, stanowiące pokusę zwłaszcza dla ludzi młodych – wskazał. – Trzeba przeciwstawić się pokusie uczynienia z pieniądza zastępczego bożka, która konsumpcję każe traktować jako zastępczą religię. Do tego chce nas zmusić dyktat ekonomii i koncernów, które walczą z niedzielą, aby ludzie w ich świątyniach – w supermarketach – odprawiali niedzielne nabożeństwa zakupów i konsumpcji, aż po utratę wolności przez zadłużenie – ocenił.

Zdaniem abp. Skworca oszczędzanie ma funkcję wychowawczą. Pozwala uwolnić się od pogoni za realizacją zbędnych pragnień i oczekiwań materialnych. – Nie można cnoty oszczędności traktować wyłącznie jako środka do osiągnięcia życiowego dobrobytu. Jest ona przede wszystkim środkiem umożliwiającym właściwe ukierunkowanie się ku Bogu. Cnota ta konieczna jest po to, aby w pełni być człowiekiem i cieszyć się darem życia – dodał.

Arcybiskup katowicki podziękował rządzącym za 500+ na każde dziecko i za pomoc dla niepełnosprawnych. Również za emerytury dla kobiet, które nie pracowały, bo poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Ten postulat był wcześniej podnoszony właśnie w Piekarach.

Niemcy też chcą wolnych niedziel

Metropolita podziękował też za ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. – Przeciwko tej ustawie już zawiązuje się koalicja niektórych partii. Lider jednej z nich prezentując przed wyborami program swej partii, zapowiedział, że jeśli tylko wygra wybory, to ustawa ta zostanie zniesiona. My, nie tylko katolicy, ale ludzie odpowiedzialni i zdrowo myślący, nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić, by kobiety, dziesiątki tysięcy kobiet w skali kraju, znowu w Dzień Pański zostały ekonomicznie przymuszone do obsługiwania sklepowych kas! - powiedział.

Czytaj dalej na następnej stronie

Poniżej galerie zdjęć

Przemawiają nie tylko argumenty religijne. Arcybiskup zacytował argumenty Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, który w orzeczeniu z 2016 r. kategorycznie opowiedział się za wolnymi od handlu niedzielami. Niemiecki trybunał stwierdził, że to rozwiązanie, na którym bardzo mocno korzysta całe społeczeństwo.

Zasady ochrony dzieci

Metropolita katowicki opowiedział kobietom, że właśnie w archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej zostały opracowane i wydane zasady ochrony dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem.

– Wejdą w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Do zapoznania się z nimi i do zobowiązania się do ich ścisłego przestrzegania zostaną wezwani wszyscy pracujący w Kościele, czy w imieniu Kościoła w szkole – powiedział.

– Razem z biskupem gliwickim Janem napisaliśmy: „Nie jesteśmy w stanie ani cofnąć czasu, ani nawet skutecznie zadośćuczynić za krzywdy i zaniedbania. Możemy natomiast spróbować nauczyć się czegoś na własnych błędach. Musimy się uczyć głębokiego współczucia wobec ofiar. Takiego, które każe płakać wraz z nimi, ale też wraz z nimi się gniewać: „to się nie powinno było zdarzyć”. „To się nie może wydarzyć więcej!”. Ostatnie zdanie wyznacza nasze obecne zadanie: „To się nie może więcej wydarzyć!”. Aby tak było, działania prewencyjne, zapobiegawcze zostaną dostosowane do sytuacji naszych parafii, ruchów czy duszpasterstw itd. i powinny zostać powszechnie przyjęte! – zapowiedział.

Pełny tekst słowa abp. Skworca: Po moc Bożego Ducha

Mszy św. na piekarskim wzgórzu przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja – zobacz tekst: Bp Czaja w Piekarach: wybierz Boży ład w czasach wypłowiałego chrześcijaństwa

Ewangelia według kobiet

Niezwykle dynamiczna była w czasie tej pielgrzymki godzina ewangelizacyjna. Młodzi ludzie, którzy tworzą Teatr Franciszka, przedstawili siedem scen ze swojego spektaklu „Ewangelia według kobiet”. Uczestniczki pielgrzymki zobaczyły porywający taniec i usłyszały śpiew znakomitych młodych aktorów. Zobaczyły Jezusa rozmawiającego z Marią i Martą o tym, co w życiu jest bardziej, a co mniej ważne; Jezusa, który ratuję Marię Magdalenę, wyrzucając z niej siedem złych duchów; Jezusa, ocalającego przed zabiciem dziewczynę, która dopuściła się cudzołóstwa.

Przede wszystkim jednak w tym spektaklu padają słowa Ewangelii i u wielu widzów zapadają prosto w serce.

– To nie tylko wydarzenia, które działy się 2 tysiące lat temu. To Ewangelia, która jest drogowskazem w życiu – mówił po przedstawieniu ks. Bogdan Kania, moderator ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji katowickiej. – Może ty droga mamo, droga córko odnalazłaś się w którejś z tych scen. Może zobaczyłaś, że sama nie dajesz sobie rady, ale jest Ktoś, kto przychodzi i daje wolność, daje pokój, daje prawdziwą radość. To jest sam Jezus – dodał.

Poniżej galerie zdjęć