RUDA ŚLĄSKA - KŁODNICA, Podwyższenia Krzyża Świętego

publikacja 22.03.2011 21:43

41-706 Ruda Śląska, ul. Kochłowicka 6

tel: 32 243 29 89; dom katechetyczny 32 243 23 85

parafia_klodnica@op.pl

www.klodnica.katowice.opoka.org.pl

Msze św. niedzielne: 7.30, 10.00, 16.00

Msze św. w tygodniu: 7.00