PSZCZYNA, Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej

publikacja 22.03.2011 20:32

43-200 Pszczyna, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1

tel: 32 210 21 69; proboszcz 32 449 15 12; fax 32 210 21 69 wew. 10

parafia_2004@wp.pl

Msze św. niedzielne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, sobota: 18.00

Msze św. w tygodniu: 7.15, 8.00, 18.00