PIEKARY ŚLĄSKIE, Świętej Rodziny

publikacja 18.03.2011 16:14

41-943 Piekary Śląskie, ul. Konstytucji 3 Maja 36

tel: 32 287 29 87

sfamilia@katowice.opoka.org.pl

www.sfamilia.katowice.opoka.org.pl

Msze św. niedzielne: 7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 16.00, 19.00, sobota: 18.00

Msze św. w tygodniu: 7.00, 8.00, 18.00