Ulica Bocheńskiego w Katowicach będzie przedłużona

prze /UM Katowice

publikacja 10.11.2021 19:43

Miasto przygotowało trzy warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w stronę południowych dzielnic Katowic. Ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Ulica Bocheńskiego w Katowicach będzie przedłużona Mapa wariantów przebiegu ul. Bocheńskiego na południu Katowic. UM Katowice

Katowice chcą zrealizować tę inwestycję, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców głosom o usprawnienie komunikacji w południowych dzielnicach Katowic. Przedłużona część ulicy Bocheńskiego pomoże sprawniej dotrzeć do autostrady A4 i dalej do Drogowej Trasy Średnicowej mieszkańcom Ligoty i Piotrowic.

W ankiecie konsultacyjnej mieszkańcy Katowic będą mogli wziąć udział od 23 listopada do 10 grudnia.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego w Katowicach to pomysł, który ewoluował w ostatnich latach. Pojawiały się pomysły i warianty realizacji tej inwestycji już w 2005 roku. Ogromnym wyzwaniem jest realizacja inwestycji, które pozwolą usprawnić ruch w mieście, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu będą ingerować w zieleń, szczególnie przy gęstej zabudowie, czy też sieci kolejowej, która w tym rejonie występuje. Dlatego, biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, radnych i możliwości w terenie, Urząd Miasta Katowice przygotował warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach, które zostaną teraz zaprezentowane w ramach konsultacji społecznych.

Proponowane są trzy warianty. Pierwszy w kierunku południowym, równolegle do ul. Dobrego Urobku, wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej, do ul. Hadyny. Drugi i trzeci są przesunięte na zachód od pierwszego, w wariancie drugim do ul. Kijowskiej, natomiast w wariancie trzecim do ul. Hadyny (szczegóły na mapce).

Analizowane koncepcje uwzględniają pełną infrastrukturę drogową, w tym wiadukt drogowy nad linią kolejową, rozwiązania dla rowerzystów i pieszych oraz transportu publicznego.

- Od lat mieszkańcy Panewnik i Ligoty, ale też miejscy radni, wskazywali na korkowanie się ciągu ulic Piotrowickiej i Ligockiej. Przedłużenie ulicy Bocheńskiego stanowić będzie kompleksowe rozwiązanie tego problemu, da alternatywę dojazdu do dzielnic w tej części miasta z jego centrum. Podczas prac koncepcyjnych skupiliśmy się na wypracowaniu wariantów, które minimalizują ingerencję w zieleń, wykorzystaniu śladu kolei piaskowej, czy nieużytków w tym rejonie - argumentuje Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

Zarządzone konsultacje mają charakter informacyjno-diagnostyczny. Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionych w koncepcji.

Na kolejnym etapie przygotowania do realizacji inwestycji, czyli na etapie opracowania projektu budowlanego, mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania, w ramach którego będą dyskutowali m.in. o rozwiązaniach szczegółowych dotyczących przejść dla pieszych, dróg rowerowych i pozostałych elementów, a także kwestii komunikacji miejskiej w tym rejonie.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej, którą będzie można wypełnić od 23 listopada do 10 grudnia na www.katowice.eu/konsultacje. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres konsultacje@katowice.eu) możliwe będzie przesłanie własnych uwag i sugestii.

Można również wypełnić ankietę w budynku Urzędu Miasta Katowice, przy Rynku 13 - w tym celu mieszkańcy Katowic powinni zadzwonić pod numer 32 2593144.