Piekary Śląskie. 125 lat kalwarii piekarskiej

xtom

publikacja 20.06.2021 13:23

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św. w bazylice imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Okazją do wspólnego świętowania jest kolejna rocznica poświęcenia tamtejszej kalwarii.

Piekary Śląskie. 125 lat kalwarii piekarskiej Poświęcenie Kalwarii Piekarskiej przez wrocławskiego arcybiskupa kardynała Jerzego Koppa odbyło się 21 czerwca 1896 roku. Magdalena Lubecka / Foto Lubecki

W homilii metropolita katowicki podkreślił, że to szczególne miejsce jest owocem wiary ludu śląskiego i przejawem religijności ludowej o charakterze pasyjnym. – Niewątpliwie motywem wybudowania kalwarii, na wzór tej jerozolimskiej, były niespełnione pragnienia, aby odwiedzić miejsca uświęcone obecnością Zbawiciela, zwłaszcza pragnienie doświadczenia via crucis – mówił.

Podkreślił, że piekarska kalwaria, która obejmuje 14 kaplic drogi krzyżowej, 15 kaplic różańcowych i 11 innych, związanych z życiem Chrystusa i Jego Matki, została w całości wzniesiona dzięki ofiarności i społecznej pracy ludu górnośląskiego.

Abp Skworc przypomniał, że uroczystościom inaugurującym to miejsce przewodniczył wrocławski arcybiskup kardynał Jerzy Kopp. 21 czerwca 1896 roku poświęcił wszystkie obiekty sakralne wraz z kościołem Zmartwychwstania Pańskiego, zaznaczając, że „Kalwaria stanowi dumę nie tylko Górnego Śląska i diecezji wrocławskiej, ale i katolików całego świata”.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę na materialne i duchowe bogactwo oraz znaczenie tego miejsca w bliskiej perspektywie 100-lecia archidiecezji katowickiej i w kontekście społecznych i gospodarczych przemian regionu. – Jako odpowiedzialni spadkobiercy i ludzie wiary oraz kultury winniśmy o to dziedzictwo zadbać, aby wysiłkiem wszystkich diecezjan kalwaria mogła zostać odnowiona i razem z domem rekolekcyjnym Nazaret stanowiła miejsce budowania i pogłębiania duchowości mieszkańców Górnego Śląska – zaapelował i dodał, że chodzi o to, „aby kolejne pokolenia na ścieżkach piekarskiej kalwarii odnajdywały punkty styczne między życiem Zbawiciela i swoim” i doświadczały wspólnoty z Jezusem.

Abp Skworc zauważył, że wspólnotę z Bogiem przez Jezusa Chrystusa odkrywamy podczas Każdej Mszy św. Przypomniał, że po ustaniu bezpośredniego zagrożenia epidemicznego, od niedzieli 20 czerwca zostaje zniesiona dyspensa od udziału w Eucharystii. – Niech głośno wybrzmiewa zaproszenie powrotu do parafialnych wieczerników. Niech wybrzmi też przypomnienie Bożego i kościelnego przekazania dotyczącego świętowania Dnia Pańskiego – podkreślił i zaznaczył, że to właśnie w Piekarach od dziesięcioleci powtarzana jest prawda, że „niedziela jest Boża i nasza”.