Bogu i Ojczyźnie

ks. Tomasz Wojtal

|

Gość Katowicki 47/2020

publikacja 19.11.2020 00:00

Historia Górnego Śląska oraz studium wiary i patriotyzmu w świetle katolickiej nauki społecznej. Lektura godna polecenia.

Bogu i Ojczyźnie

Nakładem Księgarni św. Jacka i Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora ukazała się książka „Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989−2019)”. Autorem opracowania, które stanowi 29. tom z serii „Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”, jest profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ks. Arkadiusz Wuwer.

Książka powstała w kontekście obchodów 100. rocznicy pierwszego powstania śląskiego i zbliżających się uroczystości związanych z powrotem części Górnego Śląska do Polski, które miało miejsce w 1922 roku.

Monografia zawiera 100 tekstów źródłowych opatrzonych przypisami oraz indeksami rzeczowym i osób, opracowanymi przez autora publikacji. Materiał stanowią homilie arcybiskupów katowickich Damiana Zimonia i Wiktora Skworca wygłoszone podczas uroczystości patriotycznych. Tekstem otwierającym część źródłową jest homilia bp. Herberta Bednorza na Święto Niepodległości w 1979 roku.

Homilie zostały podzielone na grupy tematyczne według okoliczności wygłoszenia. Najwięcej tekstów pochodzi z uroczystości odbywających się 3 maja (NMP Królowej Polski) oraz 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości. Ponadto stałymi wydarzeniami, które inspirowały biskupów katowickich do głoszenia słowa Bożego, były rocznica tragedii przy kopalni Wujek (16 grudnia) oraz rocznica podpisania porozumień społecznych w Jastrzębiu-Zdroju (3 września).

W zbiorze homilii znalazły się również te wygłoszone z okazji kolejnych rocznic wybuchu powstań śląskich, II wojny światowej oraz z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i Święta Wojska Polskiego, Tragedii Górnośląskiej oraz Żołnierzy Wyklętych. Znajdziemy tu także teksty poświęcone wybitnym Górnoślązakom, m.in. W. Korfantemu, K. Wolnemu, ks. E. Szramkowi, ks. Janowi Masze czy ks. F. Blachnickiemu.

„Głoszenie – określone słowami Deo et patriae – należy do tradycji przepowiadania biskupów katowickich, od pierwszego biskupa śląskiego Augusta Hlonda poczynając. Treści takie są również obecne w nauczaniu biskupa Stanisława Adamskiego i biskupa Herberta Bednorza. Wszyscy pasterze Kościoła katowickiego zauważali też wybitne postaci, duchownych i świeckich, ważne dla historii i losów Górnego Śląska, zwłaszcza z okresu powstań śląskich, plebiscytu i okresu międzywojennego, postaci wzorcowe w służbie Bogu i Ojczyźnie” – przypomina w słowie wstępnym abp Wiktor Skworc.

Lektura poszczególnych homilii nie tylko pozwoli poznać zmieniający się kontekst życia religijnego i społecznego na Górnym Śląsku na przestrzeni ostatnich 30 lat, ale może stać się także impulsem do podjęcia refleksji na temat zdrowego patriotyzmu, łączącego miłość Boga z miłością ojczyzny.

Książka jest do nabycia w stacjonarnych księgarniach św. Jacka oraz przez stronę internetową sklep.ksj.pl. Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989–2019), red. A. Wuwer, Katowice 2020