Boży GPS

ks. Tomasz Wojtal

|

Gość Katowicki 31/2020

publikacja 30.07.2020 00:00

– Chcieliśmy stworzyć konkretną pomoc dla małżonków – tłumaczy genezę książki „Chrzest naszego dziecka” Ewa Porada z Duszpasterstwa Rodzin.

▲	Celebracja sakramentu w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. ▲ Celebracja sakramentu w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.
Roman Koszowski /Foto Gość

W rezultacie powstała wartościowa pomoc dla rodziców proszących o chrzest dla swoich dzieci, ale i konkretny materiał dla duszpasterzy.

Książka „Chrzest naszego dziecka”, wydana przez Wydział Duszpasterski katowickiej kurii, podzielona została na dwie części. W pierwszej w przejrzysty i dostępny sposób zostały przedstawione teologia chrztu i podstawowe informacje katechizmowe na temat pierwszego sakramentu. Autorzy wyliczają m.in. wpływ chrztu św. na życie chrześcijańskie oraz tłumaczą symbole i czynności podczas sakramentu. Czytelnik może zapoznać się na spokojnie z bogatą liturgią udzielania chrztu.

Osobny rozdział poświęcony został rodzicom chrzestnym. W tekście przypomina się, kto według prawa kanonicznego może zostać dopuszczony do tej godności. Autorzy wyliczają także kilka szczegółowych zadań rodziców chrzestnych, które są o wiele bardziej wymagające od kupowania prezentów przy okazji różnych okoliczności religijnych i nie tylko.

Część druga, poświęcona życiu chrześcijańskiej rodziny, to propozycja dla młodych par. – Nierzadko małżonkowie w pierwszych latach po ślubie pozostawieni są samym sobie. Chcieliśmy stworzyć dla nich konkretną pomoc w budowaniu jedności małżeńskiej, ale także w uświadomieniu sobie podstawowych obowiązków rodzicielskich, w tym wychowania religijnego – tłumaczy Ewa Porada.

Proponowane treści zawierają świadectwa rodziców. W czytelnej formie podane są odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Zapytana, co sakrament chrztu św. zmienił w życiu dziecka i rodziny, cytowana w książce Agnieszka odpowiada: „Jako rodzice często zawodzimy, popełniamy wiele błędów, narażając tym dziecko na odtwarzanie złych wzorców. Natomiast przynosząc dziecko do chrztu, zapewniamy mu »wszczepienie Bożego GPS«, który zawsze będzie sygnalizował zejście z właściwego kursu”.

Oprócz proponowanych treści do czytania na szczególną uwagę zasługuje część warsztatowa. Autorzy przygotowali szereg ćwiczeń dla małżonków, które można przeprowadzić w domu lub w ramach rozbudowanych nauk przedmałżeńskich. Zadania te mogą stać się inspiracją do wspólnego spotkania, pogłębienia relacji małżeńskiej, a także jeszcze lepszego wykorzystania czasu oczekiwania na potomstwo.

– Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony proboszczów. W czasie, kiedy nauki przedchrzcielne musiały odbywać się zdalnie, nasza książka opatrznościowo stała się bardzo przydatnym rozwiązaniem – dodaje pani Ewa.

Pozycja „Chrzest naszego dziecka” jest do nabycia m.in. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a także poprzez duszpasterzy w parafiach.