Region. Powstaje "Śląski pakiet dla turystyki"

red

publikacja 29.04.2020 13:35

Program wspierający lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej zainicjował marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Jego zakładana wartość to 3,5 mln zł.

Region. Powstaje "Śląski pakiet dla turystyki" Na wsparcie mogą liczyć także obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki, czyli jednej z turystycznych marek województwa. Na zdjęciu Muzeum Energetyki - jeden z obiektów leżących na szlaku. Roman Koszowski /Foto Gość

Kampanie Społeczne, Wsparcie Wydarzeń Turystycznych, Wsparcie Turystyki Zorganizowanej, Wsparcie Marek i Produktów Turystycznych, Wsparcie Infrastruktury Turystycznej - to podstawowe obszary działalności, jakie wskazuje zainicjowany program. - Turystyka jest jedną z branż, w którą koronawirus uderza najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, które pozwoli im szybko odzyskać klientów. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży turystycznej. Przedstawione propozycje mają na celu wsparcie naszych przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Wspierając i promując obiekty oraz atrakcje turystyczne, chcemy pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny województwa śląskiego, który ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że dzięki temu po zakończeniu epidemii mieszkańcy regionu i turyści chętnie będą korzystać z bogatej oferty turystycznej - tłumaczy marszałek Chełstowski.

W planach jest m.in. stworzenie kampanii społecznych skierowanych zarówno do mieszkańców regionu (np. #SlaskieSmakiNaWynos - Śląska Organizacja Turystyczna gromadzi oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego "Śląskie Smaki"), producentów śląskich produktów tradycyjnych, którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii), jak i całej Polski (#SlaskieZapraszamy - kampania będzie zachęcać do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków). Propozycje mają również zachęcić odbiorców do aktywności - zgodnie z założeniem projektu #Slaskiepokoronie zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii koronawirusa z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.

Dodatkowo program przewiduje wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych w województwie śląskim. Będą one udzielane w ramach zadań własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym. Na pomoc mogą liczyć również organizatorzy turystyki zorganizowanej oraz marki i produkty turystyczne z województwa śląskiego.