Abp Skworc: Nastąpiło ożywienie tego, co nazywamy Kościołem domowym

ks. Rafał Skitek /Radio eM

publikacja 26.04.2020 12:56

O ożywieniu Kościoła domowego oraz o potrzebie dzielenia się Bożym słowem mówił metropolita katowicki podczas Mszy w katedrze Chrystusa Króla. Do udziału w liturgii zostali zaproszeni małżonkowie i rodziny należące do Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.

Abp Skworc: Nastąpiło ożywienie tego, co nazywamy Kościołem domowym Metropolita katowicki przewodniczył Mszy w katowickiej katedrze Chrystusa Króla o godz. 12. Henryk Przondziono / Foto Gość

W homilii metropolita katowicki z uznaniem mówił o wspólnotach rodzinnych, które – w związku z pandemią – z wielkim zaangażowaniem troszczą się o „pobożny udział w transmitowanej liturgii, aby była czasem spotkania przez Chrystusa i w Chrystusie z Bogiem”. – W duchowej przestrzeni Kościoła słuchacie Bożego słowa i jak uczniowie idący do Emaus, rozpoznajcie Pana przy łamaniu chleba – dodał.

Zwrócił uwagę, że w tak trudnym czasie nastąpiło „ponowne odkrycie wartości rodziny i rodzinnego świętowania”. – Jak podają źródła 81 proc. badanych zadeklarowało (67 proc. z głębokim przekonaniem), że to rodzina jest dla nich opoką w okresie epidemii – mówił metropolita katowicki.

– Wydaje się – stwierdził – że czas aktualnie przeżywany wzmacnia rodziny, które na nowo odkryły siebie: radość spotkania przy stole i radość wspólnego posiłku, skąd tylko krok do spotkania przy stole eucharystycznym, do doświadczenia Emaus. Jednocześnie podkreślił, że z jednej strony wzrosła świadomość społecznych funkcji i roli rodziny, a z drugiej – w wymiarze religijnym – „nastąpiło ożywienie tego, co nazywamy Kościołem domowym w szerokim tego słowa rozumieniu”.

– Mieszkania, domy (…) stały się miejscem indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w niespotykanym zakresie – mówił metropolita katowicki. Ta soborowa, eklezjalna wizja rodziny realizuje się już poprzez małżonków, którzy „zaprosili samego Jezusa w dniu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego”. – Teraz On, Zmartwychwstały, „przychodzi mimo drzwi zamkniętych z darem i pozdrowieniem pokoju”. – Przypominają się pierwsze wieki Kościoła – wspólnoty chrześcijańskiej działające w ukryciu, gdy ludzie Chrystusa gromadzili się w domach na łamaniu chleba – spuentował abp Skworc.

W homilii zwrócił się do rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło–Życie, które tradycyjnie w III Niedzielę Wielkanocną duchowo zmierzają do Emaus. – Jestem pewien, że nasze spotkanie z Nim umocni naszą wiarę i świadectwo, by również dzięki wam mnożyły się w naszych parafiach kręgi Domowego Kościoła i ogarniały wszystkie rodziny – stwierdził.

Ciąg dalszy na następnej stronie, a poniżej galeria ze zdjęciami:

Nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że uczniowie, zanim rozpoznali Zmartwychwstałego, zaprosili Go na posiłek. – To jedna z cech Domowego Kościoła – mówił. – Bardzo dziś potrzeba wszelkich form gościnności: przyjęcia drugiego, kiedy pozostajemy w odosobnieniu i samotności, w służącej dobru wspólnemu izolacji – podkreślił abp Skworc.

Małżonkom należącym do Domowego Kościoła Ruchu Światło–Życie dziękował za małżeńską, rodzinną modlitwę i dzielenie się Bożym słowem. – Pewnie w ostatnich tygodniach, w związku z izolacją, prowadziliście wiele modlitewnych rozmów małżeńskich i rodzinnych z Bogiem. Może właśnie w tym szczególnym czasie więcej było dzielenia się słowem Bożym, więcej szukania drogowskazów i odpowiedzi na pojawiające się pytania. Więcej było jakże potrzebnych rozmów i wzajemnego wysłuchiwania się. Pewnie i między pokoleniami żyjącymi pod jednym dachem i z tymi, z którymi tworzycie więzi w przestrzeni mediów społecznościowych i interentu. Jakże nie doceniać tych wszelkich form bliskości, wsparcia i jakże wam dziś za nie dziękować – mówił z wdzięcznością metropolita katowicki.

Nawiązując od obchodzonego dziś IV Narodowego Czytania Pisma Świętego i rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wyraził życzenie, by lektura Pisma Świętego będąca stałą praktyka w Domowym Kościele, stała się „powszechną, domową i codzienną”! 

Do udziału w liturgii w szczególnie zostali zaproszeni małżonkowie i rodziny należący do Domowego Kościoła Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Katowickiej, oazowicze i wszyscy związani duchowo z dziedzictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Większość z nich uczestniczyła w Eucharystii dzięki transmisjom: archidiecezjalnego Radia eM oraz internetowej.

Poniżej galeria ze zdjęciami