Katowice. Potrzebni są lekarze ochotnicy

prze

publikacja 14.04.2020 11:01

O dobrowolne zgłaszanie się lekarzy różnych specjalizacji do pracy w szpitalach apeluje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Powód: dramatyczne braki kadrowe w związku z epidemią.

Katowice. Potrzebni są lekarze ochotnicy Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. Widać namioty dla chorych z podejrzeniem koronawirusa przed izbą przyjęć. Roman Koszowski /Foto Gość

Z tym apelem do lekarzy zwrócił się dr n. med. Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Zaznaczył, że jego apel nie dotyczy lekarzy powyżej 60. roku życia, wychowujących dzieci do lat 18 oraz ciężarnych.

"Potrzebni są lekarze-ochotnicy, którzy podejmą (...) pracę w czasie epidemii. Znajdujemy się w sytuacji nadzwyczajnej, dla nas lekarzy nastał czas próby. Musimy dowieść, że przysięga Hipokratesa wypowiadana na początku naszej drogi zawodowej wciąż jest aktualna. Wielu lekarzy pracujących w szpitalach jest dramatycznie przeciążonych, ponieważ większość ich kolegów przebywa w przymusowej kwarantannie i niejednokrotnie nie są w stanie zapewnić ciągłości pracy oddziałów. Wymagają oni Waszego wsparcia i pomocy" - napisał dr Urban.

Dodał, że chciałby uniknąć nakazowego systemu delegowania lekarzy do pracy przez wojewodę śląskiego czy ministra zdrowia. Aby jednak to przymusowe narzędzie nie musiało zostać użyte, potrzebni są lekarze, którzy stawią się na apel.

Pełny tekst apelu prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej - na następnej stronie

Apel prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Tadeusza Urbana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zwracam się do lekarzy różnych specjalizacji (wyłączając lekarzy powyżej 60 roku życia, wychowujących dzieci do lat 18 oraz ciężarne) z apelem o wsparcie kadrowe szpitali, w których wystąpiły drastyczne niedobory kadrowe.

Potrzebni są lekarze – ochotnicy, którzy podejmą w nich pracę w czasie epidemii. Znajdujemy się w sytuacji nadzwyczajnej, dla nas lekarzy nastał czas próby. Musimy dowieść, że przysięga Hipokratesa wypowiadana na początku naszej drogi zawodowej wciąż jest aktualna. Wielu lekarzy pracujących w szpitalach jest dramatycznie przeciążonych, ponieważ większość ich kolegów przebywa w przymusowej kwarantannie i niejednokrotnie nie są w stanie zapewnić ciągłości pracy oddziałów. Wymagają oni Waszego wsparcia i pomocy.

Chciałbym uniknąć nakazowego systemu delegowania do pracy lekarzy przez wojewodę śląskiego czy ministra zdrowia. Wierzę, że uda nam się zapewnić opiekę wszystkim pacjentom bez tego przymusowego narzędzia.

Dlatego gorąco apeluję do Ochotników o zgłaszanie się do Śląskiej Izby Lekarskiej na adres  wpisując w tytule Odpowiedź na apel - Ochotnicy. Stworzona zostanie lista lekarzy, gotowych do podjęcia wyzwań. Zasady oddelegowania ochotników będą takie, jakie zakłada tryb administracyjny co do wynagrodzenia, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia. Czynimy starania, aby lekarze ci zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem tak, jak lekarze szpitali jednoimiennych oraz w przypadku skierowania w miejsce docelowe, wyposażeni w pakiet Środków Ochrony Indywidualnej umożliwiający przystąpienie do pracy.