Zapraszamy do wspólnej modlitwy na czas koronawirusa

Marta Sudnik-Paluch

publikacja 28.03.2020 11:20

Święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze, którzy "są stąd" - przypominamy Ślązaków, do których warto uciekać się o pomoc w tej niecodziennej sytuacji.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na czas koronawirusa Podpowiadamy, do jakich świętych i błogosławionych, można się uciekać w codziennej modlitwie. ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gosc

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na czas koronawirusa   Święty Jacek Odrowąż.

św. Jacek Odrowąż (1183-1257)

Należał do najchętniej przedstawianych na obrazach świętych w XVII wieku. Jego wizerunek można zobaczyć m.in. w Luwrze, a najsłynniejszy obraz namalował sam El Greco. Jest też jedynym Polakiem, którego umieścił na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra w Watykanie Jan Laurenty Bernini.

Urodził się w Kamieniu na Górnym Śląsku ok. 1183 roku. Był definitorem powstającej polskiej prowincji dominikanów. Habit przyjął z rąk samego św. Dominika. Zakładał klasztory m.in. Ołomuńcu, Pradze, Krakowie, czy Gdańsku. Był świetnym kaznodzieją i doskonale potrafił zjednywać sobie ludzi.

Z podań wynika, że w trakcie swoich podróży wielokrotnie uzdrawiał i przywracał zmarłych do życia. Ciekawostka, którą często przytaczają jego biografowie, związana jest z pierogami. Św. Jacek miał je samodzielnie przygotowywać i nimi karmić mieszkańców, którzy cierpieli głód z powodu tatarskich najazdów.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jacka

Święty Jacku,
natchniony apostole Słowian,
niestrudzony głosicielu Słowa,
patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie!

Całym swoim życiem uczyłeś nas
umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy.
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą
i bądź patronem
rzeczywistego nawrócenia do Boga
i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.

Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi,
którzy zmienią oblicze starej ziemi.
Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś
Chrystus zechciał się nami posługiwać.

Amen

Litanię do św. Jacka znajdziesz tu: Litania do św. Jacka

Czytaj na następnej stronie o św. Jadwidze Śląskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na czas koronawirusa   Święta Jadwiga Śląska.

św. Jadwiga Śląska (1174 -1243)

Była znakomitą organizatorką – ufundowała m.in. klasztor, szpital dla trędowatych czy dworskie hospicjum. Z jej polecenia na zamku gromadzono zapasy żywności, które potem były wykorzystywane w czasach głodu i powodzi.

Urodziła się w jednej z najpotężniejszych rodzin europejskich ówczesnych czasów – była córką hrabiego Bertolda VI Diessen Andechss. Jej dwie siostry były królowymi: Agnieszka wyszła za króla Francji Filipa II Augusta, a Gertruda była żoną króla węgierskiego Andrzeja II.

Św. Jadwiga w wieku 12 lat została wydana za śląskiego księcia Henryka I Brodatego. Mieli siedmioro dzieci, a w 1209 roku wspólnie złożyli śluby czystości. Słynęli z pobożności i ofiarności. Św. Jadwiga bardzo chętnie troszczyła się również o najuboższych. By się z nimi solidaryzować chodziła boso.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jadwigi

Wszechmogący i miłosierny Boże,
dzięki Twoim natchnieniom
święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój
i pełniła dzieła miłosierdzia.

Udziel nam swojej łaski,
abyśmy za jej przykładem
starali się o pokój i zgodę między ludźmi
oraz służyli Tobie w cierpiących niedostatek.

Amen.

Czytaj na następnej stronie o błogosławionych księżach Szramku i Czempielu

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na czas koronawirusa   Błogosławieni ks. Emil Szramek i bł. ks. Józef Czempiel.

błogosławieni ks. Emil Szramek (1887-1942) i ks. Józef Czempiel (1883-1942)

Pierwszy był nowoczesnym duszpasterzem, wrażliwym na potrzeby swoich parafian. Był odważnym propagatorem dialogu międzyreligijnego – był w stałym kontakcie z rabinem i pastorem ewangelickim, by wspólnie z nimi ustalać ważne dla lokalnej społeczności kwestie. Jego książka wydana w 1934 roku „Śląsk jako problem socjologiczny” do dziś zaskakuje przenikliwością obserwacji.

Z powodu swoich poglądów prześladowany przez gestapo od pierwszych dni II wojny światowej. Aresztowany 8 kwietnia 1940 przebywał kolejno w obozach: Dachau, Gusen, Mauthausen i ponownie Dachau. Zamęczony na śmierć przez polewanie zimną wodą.

Ks. Józef Czempiel odważnie określał się jako śląski Polak. W jego duszpasterskiej pracy ważnym rysem była walka z chorobą alkoholową. Był w tej dziedzinie wybitnym specjalistą, który z czasem służył radą w najtrudniejszych przypadkach.

Zainicjował parafialne poradnie dla alkoholików i ich rodzin. W trakcie posługi w Rudzie, ożywił Stowarzyszenie Abstynentów. Aresztowany w 1940 roku przez gestapo, zginął w nieznanych bliżej okolicznościach podczas internowania.

Obu kapłanów błogosławionymi ogłosił papież Jan Paweł II, w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Modlitwę za wstawiennictwem 108 błogosławionych znajdziesz tu: Modlitwy za wstawiennictwem 108 Błogosławionych Męczenników

Kolejne postaci przedstawimy niebawem.