Nasze wsparcie

Marta Sudnik-Paluch

|

Gość Katowicki 13/2020

publikacja 26.03.2020 00:00

Święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze, którzy „są stąd”. Przypominamy Ślązaków, do których warto uciekać się o pomoc w tej niecodziennej sytuacji.

Nasze wsparcie HENRYK PRZONDZIONO /foto gość

Zagrożenie, jakie niesie ze sobą koronawirus, spowodowało wiele zmian w funkcjonowaniu całych społeczeństw. Zawieszone Msze św., zakaz zgromadzeń, możliwość uczestniczenia w nabożeństwach jedynie za pośrednictwem mediów – to utrudnienia, które dotknęły wszystkich. By dodać otuchy naszym czytelnikom, przypominamy pokrótce wybranych świętych bądź kandydatów na ołtarze, o których wstawiennictwo możemy zabiegać.

Św. Jacek Odrowąż (ok. 1183–1257)

W XVII wieku należał do najchętniej przedstawianych na obrazach świętych. Jego wizerunek można zobaczyć m.in. w Luwrze, a najsłynniejszy obraz namalował sam El Greco. Jest też jedynym Polakiem, którego umieścił na kolumnadzie wokół placu św. Piotra w Watykanie Jan Laurenty Bernini. Urodził się w Kamieniu na Górnym Śląsku. Był definitorem powstającej polskiej prowincji dominikanów. Habit przyjął z rąk samego św. Dominika. Zakładał klasztory m.in. w Ołomuńcu, Pradze, Krakowie czy Gdańsku. Był świetnym kaznodzieją i doskonale potrafił zjednywać sobie ludzi. Z podań wynika, że w trakcie swoich podróży wielokrotnie uzdrawiał ludzi i przywracał zmarłych do życia. Ciekawostka, którą często przytaczają jego biografowie, związana jest z pierogami. Święty Jacek miał je samodzielnie przygotowywać i karmić nimi lud Krakowa, który cierpiał głód z powodu tatarskich najazdów.

Św. Jadwiga Śląska (1174–1243)

Była znakomitą organizatorką – ufundowała m.in. klasztor, szpital dla trędowatych czy dworskie hospicjum. Z jej polecenia na zamku gromadzono zapasy żywności, które potem były wykorzystywane w czasach głodu i powodzi. Urodziła się w jednej z najpotężniejszych rodzin europejskich ówczesnych czasów. Jej ojcem był hrabia Bertold VI von Andechs, a dwie siostry były królowymi: Agnieszka wyszła za króla Francji Filipa II Augusta, a Gertruda była żoną króla węgierskiego Andrzeja II. Jadwiga w wieku 12 lat została wydana za śląskiego księcia Henryka I Brodatego. Mieli siedmioro dzieci, a w 1209 roku wspólnie złożyli śluby czystości. Słynęli z pobożności i ofiarności. Święta bardzo chętnie troszczyła się również o najuboższych. By się z nimi solidaryzować, chodziła boso.

Błogosławieni ks. Emil Szramek (1887–1942) i ks. Józef Czempiel (1883–1942)

Pierwszy był nowoczesnym duszpasterzem, wrażliwym na potrzeby swoich parafian. Odważny propagator dialogu międzyreligijnego – był w stałym kontakcie z rabinem i pastorem ewangelickim, by wspólnie z nimi ustalać ważne dla lokalnej społeczności kwestie. Jego książka „Śląsk jako problem socjologiczny”, wydana w 1934 roku, do dziś zaskakuje przenikliwością obserwacji. Z powodu swoich poglądów był prześladowany przez gestapo od pierwszych dni II wojny światowej. Aresztowany 8 kwietnia 1940, przebywał kolejno w obozach: Dachau, Gusen, Mauthausen i ponownie w Dachau. Został zamęczony na śmierć przez polewanie zimną wodą. Ksiądz Józef Czempiel odważnie określał się jako śląski Polak. W jego duszpasterskiej pracy ważnym rysem była walka z chorobą alkoholową. Był w tej dziedzinie wybitnym specjalistą, który z czasem służył radą w najtrudniejszych przypadkach. Zainicjował parafialne poradnie dla alkoholików i ich rodzin. W trakcie posługi w Chorzowie-Batorym ożywił Stowarzyszenie Abstynentów. Aresztowany w 1940 roku przez gestapo, zginął w nieznanych bliżej okolicznościach podczas internowania. Obu kapłanów papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Kolejnych błogosławionych przedstawimy w następnym numerze.