Maryjo Lekarko, pomóż nam

raf, xtom

|

Gość Katowicki 13/2020

publikacja 26.03.2020 00:00

O wstawiennictwo i pomoc Matki Bożej dla dotkniętej pandemią ludzkości prosił w Piekarach Śląskich abp Wiktor Skworc.

▲	Metropolita katowicki powierzył wiernych archidiecezji Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. ▲ Metropolita katowicki powierzył wiernych archidiecezji Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Magdalena Lubecka

W homilii podczas Mszy św. odprawionej w bazylice piekarskiej metropolita katowicki podkreślił, że obecnie „doświadczamy niezwykłego czasu”.

– To nie koszmarny sen, to rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć tu i teraz – mówił. Matka Boża Piekarska czczona jest w Kościele także jako Lekarka, stąd wizyta metropolity katowickiego w tym miejscu i modlitwa za wiernych archidiecezji w obliczu zagrożenia epidemicznego. W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa niewidomego abp Skworc zaznaczył, że „wydarzenie to miało jeszcze inny skutek niż tylko przywrócenie naturalnego daru widzenia”. – Jezus otwiera ludziom oczy na siebie i na swoją naukę, na Tego, który go posłał – wyjaśniał. – Bohater dzisiejszej Ewangelii, człowiek niewidomy od urodzenia, został również uzdrowiony na poziomie wzroku duszy; został „wydobyty” z ciemności ducha, ciemności wewnętrznej. Dlatego jego odpowiedzią na pytanie: „Czy wierzysz?” było wyznanie wiary: „Wierzę, Panie” – dodał. Jednocześnie abp Skworc wskazał na znaczenie sakramentu chrztu w życiu chrześcijan. – To wtedy uzyskaliśmy zdolność widzenia Zbawiciela, na co odpowiadamy wiarą, którą łaska chrztu zasiała w naszych sercach – podkreślił abp Skworc. Odnosząc się do panującej pandemii, zaapelował do wszystkich wiernych, by działając rozumnie i w imię dobra wspólnego, respektowali ministerialne rozporządzenia i apele Kościoła. – Pozostajemy w domach, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo zagrożenia, które powszechnie uznano za epidemię czy pandemię, czyli zjawisko, które idzie szeroko przez świat, zbierając żniwo choroby, destabilizacji, a nawet śmierci – mówił metropolita katowicki. Przywołując wydarzenia z przeszłości, abp Skworc poprosił Maryję Lekarkę o pomoc i o ustanie panującej zarazy. – My, żyjący w wielkiej ciszy oczekiwania i niepewności, my, zamknięci w czterech ścianach mieszkań i domów, i my, „mieszkańcy schorowanych miast”, wołamy: „Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas” – prosił arcybiskup. Na zakończenie odmówił specjalną modlitwę do Matki Boskiej Piekarskiej – Lekarki. – Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat – modlił się metropolita katowicki. Więcej o kulcie Matki Boskiej Piekarskiej na ss. VI i VII ►►