Rybnik. Rekolekcje akademickie z ks. prof. Jerzym Szymikiem

Agnieszka Huf

publikacja 28.02.2020 23:29

- Moja babcia Matylda, kiedy słyszała różne opinie na jakiś temat, pytała: "Jako tymu richtig je?". Tego dotyczy pytanie o prawdę - mówił ks. prof. Jerzy Szymik w pierwszym dniu rekolekcji wielkopostnych, głoszonych w rybnickim DARze.

Rybnik. Rekolekcje akademickie z ks. prof. Jerzym Szymikiem Pierwsza nauka rekolekcyjna głoszona przez ks. prof. Szymika dotyczyła prawdy. Agnieszka Huf /Foto Gość

Prawda, wolność, kuszenie - te trzy tematy prowadzić będą słuchaczy przez pierwszy wielkopostny weekend. - O prawdę i wolność największy bój toczy się w ostatnich dniach, miesiącach, latach. Kuszony człowiek był zawsze - mówił rekolekcjonista, tłumacząc dobór treści, zebranych pod wspólnym tytułem "Bogu samemu służyć będziesz".

W homilii nawiązał do pierwszego czytania, zauważając, że najważniejsze pytanie zadawane dziś przez słowo Boże dotyczy prawdy naszej religijności: na ile jest szczera, a na ile opiera się na hipokryzji. - Hipokryzyjna skorupa religijna jest jedną z najtrudniejszych do skruszenia - stwierdził, dodając jednak, że nieufność wobec siebie w tej dziedzinie, regularne korzystanie z sakramentu pokuty i zadawanie sobie niewygodnych pytań może pozwolić odkryć tę nieszczerość w naszym życiu wiary, co jest pierwszym krokiem do zmiany.

W pierwszej rekolekcyjnej nauce, poświęconej prawdzie, ksiądz profesor przywołał postać papieża Benedykta XVI i jego zawołanie biskupie: "Współpracownik prawdy". - Tak rozumiem podstawowe zadanie Kościoła - ma być współpracownikiem prawdy. Nie jej wytwórcą, bo nie ma takiej mocy. I nie chodzi tu o prawdę "naszą" przeciwko "ich" prawdzie, chodzi o prawdę jedyną, która jest niewygodna i dla nich, i dla nas. Jest niewygodna dla mnie, bo wymaga nawrócenia - podkreślał.

Przywołując Piłatowe słowa: "Cóż to jest prawda?", przypomniał, że choć pytanie o nią stało się fundamentem powstawania europejskich uniwersytetów, filozofia od pewnego momentu zaczęła podważać sam fakt istnienia obiektywnej prawdy. Obecnie dominujące stanowisko głosi, że ilu ludzi, tyle prawd. Podkreślił, że taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. - Świat bez prawdy w centrum zmienia się w nieobliczalną władzę relatywizmu, gdzie granice między złem a dobrem wyznacza decyzja mniej lub bardziej przypadkowej większości - przestrzegał.

Wracając do ewangelicznej sceny pytania "Cóż to jest prawda?", zauważył, że następne słowa Piłata brzmią: "Oto człowiek". - To On, wcielony Syn Boży, jest prawdą. Ten sam Bóg, który stwarzał galaktyki i wykrwawił się na Golgocie. To wszystko, co ma do powiedzenia o prawdzie chrześcijaństwo. Ten, który jest wyzwalającą prawdą, jest także osłaniającą nas miłością - tłumaczył zebranym.

Po nauce rekolekcyjnej uczestnicy przeszli do budynku Duszpasterstwa Akademickiego, gdzie odbyło się spotkanie autorskie. Ksiądz prof. Szymik przeczytał kilka swoich wierszy, zarówno z najnowszego tomu "Dobre wino", jak i starszych, dobrze znanych wielu słuchaczom.

Rekolekcje akademickie w DARze potrwają do niedzieli. W sobotę od 18.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu, o 19.00 - Eucharystia, a po niej nauka rekolekcyjna, w niedzielę - okazja do spowiedzi od 19.30, Eucharystia - o 20.00, a o 21.00 - konferencja. Rekolekcje odbywają się w kościele akademickim przy ul. Gliwickiej.