Zmarł ks. Tadeusz Orszulik

Przemysław Kucharczak Przemysław Kucharczak

publikacja 10.02.2020 17:41

Był emerytowanym proboszczem parafii św. Klemensa w Lędzinach. Ks. Tadeusz Orszulik zmarł 10 lutego w Katowicach.

Zmarł ks. Tadeusz Orszulik Ks. Tadeusz Orszulik. Archiwum parafii św. Klemensa w Lędzinach.

Ks. Tadeusz Orszulik zostanie pochowany w czwartek 13 lutego 2020 r. w Lędzinach. O 12.00 - czuwanie przy trumnie z modlitwą różańcową w kościele św. Klemensa. Stąd zgromadzeni przejdą do kościoła św. Anny, gdzie o 14.00 zacznie się Msza św. pogrzebowa. Zmarły spocznie na lędzińskim cmentarzu, który znajduje się przy parafii św. Anny.

Świątynią, z którą ks. Tadeusz Orszulik był związany przez 27 lat - najpierw jako wikary, później administrator i proboszcz - jest kościół św. Klemensa w Lędzinach. Ten liczący sobie już 250 lat zabytek jest być może najpiękniej położoną świątynią w archidiecezji katowickiej. Widać go z bardzo daleka, ponieważ stoi na szczycie wysokiego wzgórza.

Ks. Tadeusz Orszulik urodził się 3 grudnia 1930 w Nowym Bytomiu, dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej. W 1949 roku zdał maturę w liceum w Chorzowie Batorym i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Krakowie.

Był wikariuszem w parafiach w Bobrownikach Śląskich, Piekarach Śląskich-Szarleju, Mysłowicach, Chorzowie Batorym, Katowicach-Giszowcu, Wodzisławiu Śląskim. W 1970 roku został przeniesiony do Lędzin.

Życie parafii św. Klemensa koncentrowało się wtedy nie przy zabytkowej świątyni na Klemensowej Górce, ale przy kościele św. Anny, w dolinie, bliżej zabudowań Lędzin. Także przy parafii św. Anny mieszkali księża. Wikariusz ks. Tadeusz Orszulik został jednak mianowany opiekunem kościoła pw. św. Klemensa, a później rektorem tego zabytku.

Gdy w 1981 roku w Lędzinach została wyodrębniona osobna parafia św. Anny, ks. Orszulik został administratorem zabytkowego kościoła św. Klemensa. Jak wspomina obecny proboszcz, ks. Józef Kracla, obecność gospodarza przy świątyni na Klemensowej Górce była dla niej bardzo korzystna.

W 1985 r. ks. Tadeusz Orszulik został mianowany proboszczem w parafii św. Klemensa. Już od 1982 r. zabiegał o pozwolenie na budowę kościoła w Górkach, których mieszkańcy mieli do kościoła pw. św. Klemensa ponad cztery kilometry. Po trzech latach uzyskał zgodę władz, dzięki czemu można było przystąpić do budowy. Zakończono ją w 1990 roku, a trzy lata później erygowano tam parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Proboszczem u św. Klemensa był do przejścia na emeryturę w 1997 roku.

Ks. Józef Kracla wspomina, że ks. Orszulik był człowiekiem bardzo pogodnym i wesołym. To usposobienie pomagało, gdy przychodziło mu mierzyć się z trudnościami. - W sytuacjach, w której inni nie umieliby spać, on zaśpiewał, pogwizdał i się nie przejmował - mówi obecny proboszcz u św. Klemensa.

W 2006 roku ks. Tadeusz uroczyście świętował w Lędzinach 50-lecie kapłaństwa. W tym samym roku Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lędziny.

Ostatnie swoje lata ks. Tadeusz spędził w Domu Św. Józefa w Katowicach, przeznaczonego dla księży emerytów. Dopóki siły mu pozwalały, pomagał w duszpasterstwie - m.in. w parafii św. Brata Alberta w Rybniku-Kamieniu.

Zmarł 10 lutego 2020 roku w Domu Św. Józefa w Katowicach w 90. roku życia i w 64. roku kapłaństwa.