Tychy. Przełamują bariery. "Łamacz barier" z inicjatywy mieszkańców

Agnieszka Skrzypczyk / Radio eM

dodane 16.01.2020 12:17

Spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego czy wspólnoty mieszkaniowe i różne instytucje w Tychach mogą też starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. W mieście realizowany jest program "Łamacz barier".

Tychy. Przełamują bariery. "Łamacz barier" z inicjatywy mieszkańców "Łamacz barier" to inicjatywa mieszkańców UM Tychy

Program "Łamacz barier" jest realizowany z inicjatywy mieszkańców. Jego pomysłodawczynią jest pani Stanisława Krzyżek, która na co dzień opiekuje się osobą niepełnosprawną:

- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach to potrzeba, którą dostrzegamy w mieście - wyjaśnia Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych:

Tyski projekt wpisuje się w rządowy program likwidacji barier Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego "Dostępność plus". Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta Tychy.