Piekary Śląskie. Święto Świętej Rodziny z abp. Wiktorem

Agnieszka Skrzypczyk-Plaza /Radio eM

publikacja 29.12.2019 15:01

Metropolita katowicki odprawił w sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach Śląskich Mszę św. w intencji diecezjan.

Piekary Śląskie. Święto Świętej Rodziny z abp. Wiktorem Abp Skworc modlił się za rodziny archidiecezji katowickiej. Magdalena Lubecka /Foto Lubecki

Patrzymy w kierunku stajenki, "betlejemki" i widzimy już nie tylko Dzieciątko, lecz całą Świętą Rodzinę – Jezusa, Maryję i Józefa. I myślimy z miłością i troską o rodzinie; o każdej – szczęśliwej i doświadczającej braków miłości i jedności. I wszystkie rodziny polecamy Rodzinie Świętej! - mówił w homilii metropolita katowicki. Przypomniał, że "w każdej rodzinie wyznaczone są role i obowiązki ukierunkowane na budowanie wspólnoty i owoc małżeńskiej miłości - na dobro dziecka. Inne obowiązki podejmuje matka, inne ojciec".

W homilii zacytował "List do rodzin" św. Jana Pawła II, w którym znajdujemy odniesienie do wychowawczego posłannictwa rodziny. Przytoczył, że papież Polak uważał wychowanie za prawdziwe apostolstwo, poprzez które wychowujący (rodzice) rodzą swoje dziecko powtórnie w znaczeniu duchowym. W liście zawarta jest jedna z najpiękniejszych definicji wychowania: „Wychowanie jest przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem, obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które ze sobą przynosi na świat" - cytował Jana Pawła II abp Wiktor Skworc.

- Tu już nie ma mowy o prawie do wychowania. Jest mowa o powołaniu, bo przez wychowanie - jak dalej pisał Ojciec Święty - rodzice stają się uczestnikami ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej pedagogii Boga samego - kontynuował hierarcha. - Podstawowym zadaniem rodziców jest uczenie dzieci miłości, ukazywanie im sposobów dawania siebie w codziennym życiu i rezygnacji z siebie w imię miłości - podkreślał.

Przypomniał też, że właśnie dlatego ważne jest w rodzinie wychowanie religijne. - Nie tyle przez słowa, ile poprzez wprowadzanie w relacje z Bogiem poprzez modlitwę i spotkania z Jezusem Chrystusem, który żyje w sakramentach Kościoła, zwłaszcza w Eucharystii, która jest wielka tajemnica naszej wiary - zaznaczał abp Skworc.

Boże Narodzenie przedłuża się i trwa w tajemnicy eucharystycznej Ofiary. To jakby drugi etap spotkania z cudem Bożego wkroczenia w świat ziemskiej rzeczywistości - mówił pasterz Kościoła katowickiego. - Drodzy rodzice! Prowadźcie wasze dzieci na spotkanie ze Zbawicielem - wzywał w homilii. - Matki, chrońcie wasze dzieci macierzyńską miłością i dbajcie o ich religijne wychowanie. (...) Ojcowie, pełnijcie swoją rolę, która polega na ochronie dziecka nie tylko przed niebezpieczeństwem grożącym życiu fizycznemu; duchowość dziecka też może już we wczesnej młodości zostać stłamszona szkodliwymi treściami.

Zwracając się do rodziców, podkreślał, że "trzeba w procesie wychowania zachować zdrowe proporcje pomiędzy tym, co dokonuje się wewnątrz wspólnoty, jaką jest rodzina, a tym, co proponuje świat zewnętrzny, w tym świat mediów, internetu". - Dziś, w niedzielę Świętej Rodziny, chcemy zachwycić się miłością rodziny z Nazaretu i uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa szacunku i odpowiedzialności za tych, których Bóg nam powierzył. Miłość nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością i troską o dobro drugiego. Doświadczył tego św. Józef, szukając bezpiecznego schronienia dla Maryi i Jezusa - mówił metropolita katowicki.

Uświadamiając, że każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się rożnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii, podkreślał rolę modlitwy rodzinnej. - To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości, która została złożona w ręce ludzi - mówił. Podkreślał również rolę współdziałania rodziców, nauczycieli, ruchów katolickich i stowarzyszeń. - Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o mądrość i odwagę w głoszeniu prawdy o rodzinie i małżeństwie, jako związku mężczyzny i kobiety, pobłogosławionym przez Boga sakramentem małżeństwa i Eucharystii, która umacnia i daje życie - tymi słowami abp Skworc zakończył homilię.


Poniżej galeria zdjęć.