Abp Skworc: Wybór prymatu Boga jest fundamentem bezpieczeństwa państwa

msp

publikacja 13.09.2019 15:03

Abp Wiktor Skworc przewodniczył w katowickiej katedrze Mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej funkcjonariuszy Policji II Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rodzin – ofiar terroru sowieckich komunistów i niemieckich nazistów. Modlono się także z racji 100. rocznicy utworzenia Policji Polskiej.

Abp Skworc: Wybór prymatu Boga jest fundamentem bezpieczeństwa państwa Abp Wiktor Skworc sprawował Mszę św. z okazji jubileuszu 100-lecia powołania Policji Państwowej. Marta Sudnik-Paluch / Foto Gość

W Eucharystii uczestniczyli funkcjonariusze z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem i Komendantem Wojewódzkim nadinsp. dr. Krzysztofem Justyńskim na czele.

– Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Całe życie zostaje uładzone i uporządkowane. Wybór prymatu Boga jest też fundamentem bezpieczeństwa państwa oraz ładu moralnego i społecznego w nim – mówił abp Skworc, przypominając tekst pierwszej roty policyjnej. – Rota przysięgi, którą cytowałem, na początku i na końcu odwołuje się do Boga. Jest On Alfą i Omegą, pierwszą i ostatnią literą alfabetu policyjnej przysięgi i etosu policjanta. Tak właśnie służbę w tej formacji postrzegali jej założyciele - podkreślił hierarcha.

W homilii metropolita katowicki przypomniał także o ofierze policjantów złożonej w pierwszych dniach II wojny światowej. Uznani za "element niemożliwy do reedukacji", zostali rozstrzelani przez Sowietów. Największa mogiła śląskich oficerów policji znajduje się w Miednoje. Spoczywa tam 1231 funkcjonariuszy. – Jest w nas przekonanie graniczące z pewnością, zasiane do naszych serc, że istnieje ostateczna sprawiedliwość. Nie jakaś ludzkimi rękami uczyniona sądowa struktura czy machina, ale osobowa Miłość, która znajduje ludzi godnych siebie, szczególnie, jeżeli żyli Ewangelią i złożyli z siebie całopalną ofiarę – zaznaczył abp Skworc.

Nawiązując do przypadającego w sobotę święta Podwyższenia Krzyża, metropolita przypomniał, że Polacy powinni zebrać się pod krzyżem. Podkreślił, że dzięki ofierze Jezusa rzymskie narzędzie kaźni zyskało zupełnie inny wymiar. – Jest takie łacińskie powiedzenie: "Świat się zmienia, lecz krzyż mocno stoi". Łączy doczesne z wiecznym. Uczy kochać i przebaczać. Bóg zapłać poległym policjantom za lekcję miłości krzyża – mówił kaznodzieja.

Kończąc uroczystości w katedrze, metropolita katowicki nawiązał do odegranego podczas Mszy św. przez policyjną orkiestrę tematu z filmu "Misja". – Każdy z nas ma do spełnienia jakąś misję. Prośmy o to, byśmy ją pełnili wiernie i do końca – powiedział abp Skworc.

Po Mszy św. uroczystości były kontynuowane przy jedynym w Polsce Grobie Nieznanego Policjanta, który znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.