Abp Skworc w Jastrzębiu: Nie ustępuj miejsca złu

Przemysław Kucharczak Przemysław Kucharczak

publikacja 03.09.2019 16:19

- Nie daj się zwyciężyć złu, nie ustępuj mu miejsca, bo się zakorzeni i zniewoli, i wrośnie w instytucje i doktryny! - apelował abp Wiktor Skworc w 39. rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich.

Abp Skworc w Jastrzębiu: Nie ustępuj miejsca złu Abp Wiktor Skworc i premier Mateusz Morawiecki w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu. Przemysław Kucharczak /Foto Gość

Abp Skworc wygłosił homilię w kościele NMP Matki Kościoła, czyli w miejscu, który 39 lat temu stało się oparciem dla strajkujących górników. Wśród słuchających go uczestników Mszy św. był premier RP Mateusz Morawiecki.

Jastrzębski strajk w 1980 r. był początkowo gestem solidarności z robotnikami Wybrzeża. Wkrótce jednak górnicy do 21 postulatów gdańskich dołożyli własne. 3 września władze podpisały w Jastrzębiu porozumienie ze strajkującymi, składające się z 29 punktów.

Wywalczyli wolne soboty i niedziele

- Ustalono m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. oraz przyjęto zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne. Zniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało wolne niedziele - przypomniał arcybiskup katowicki.

- Górnicy upomnieli się również o rodziny. Odtąd świadczenia rodzinne miały być jednolite w całej Polsce, co oznaczało ich podwyżkę do poziomu obowiązującego w wojsku i milicji. Jeden z punktów porozumienia wskazywał na konieczność racjonalnej gospodarki złożami węgla, uznanego za dobro ogólnonarodowe - dodał.

- Dziś, po 39 latach, wspominamy tamte wydarzenia i dziękujemy za was, ludzi "Solidarności", którzy mieli poczucie godności człowieka i obywatela oraz ciążących na nim obowiązków wobec całości narodu i państwa - stwierdził.

Nie daj się uwieść

Abp Skworc zwrócił uwagę, że to wezwanie do odpowiedzialności zostało wzmocnione przez Jana Pawła II i jego pierwszą wizytę w Polsce. Wspominał spotkanie Papieża ze Ślązakami i Zagłębiakami na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku. Mówił, że był świadkiem tego spotkania. Przytoczył poruszające słowa Jan Pawła II, które tam padły: "Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek!".

Arcybiskup powiedział, że w Jastrzębiu 39 lat temu to głoszona Ewangelia uwolniła ludzi pracy, spętanych przemocą komunistycznego systemu.

Nie ustępuj złu, bo się zakorzeni

Zacytował też słowa Jana Pawła II, które padły 24 lata temu w Skoczowie: "Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! A być człowiekiem sumienia znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!".

- Bracia i Siostry! Wszyscy należymy do wspólnoty narodu, należymy do Kościoła. Wszystkim nam bliski jest ideał społecznego solidaryzmu, zbudowanego na fundamentach porozumień (społeczna gospodarka rynkowa). To mocne fundamenty pod pokój społeczny i ład moralny. Obrona i przekaz wartości, o które walczyli nasi poprzednicy, także 39 lat temu tutaj w Jastrzębiu, zależy od każdego z nas - skomentował abp Wiktor Skworc.

- Trzeba nam odważnie wołać razem ze św. Pawłem i z bł. ks. Jerzym Popiełuszką: Nie daj się zwyciężyć złu, nie ustępuj mu miejsca, bo się zakorzeni i zniewoli, i wrośnie w instytucje i doktryny! Dlatego zło dobrem zwyciężaj! - zaapelował arcybiskup i dodał: - Tylko tak można wiarygodnie przekazać dziedzictwo "Solidarności".

Dalsza część uroczystości toczyła się pod pomnikiem przed kopalnią Zofiówka, gdzie 39 lat temu podpisano porozumienie. Posłuchaj relacji Radia eM:

Agnieszka Skrzypczyk /Radio eM Agnieszka Skrzypczyk /Radio eM