Zadanie Ruchu

Martyna Chodykin

|

Gość Katowicki 36/2019

publikacja 05.09.2019 00:00

− Trwajmy w dziękczynieniu za pokój. Bądźmy budowniczymi pokoju! − wzywał abp Wiktor Skworc podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty oazy w Katowicach.

▲	Młodzież  przed katowicką katedrą. ▲ Młodzież przed katowicką katedrą.
Martyna Chodykin /foto gość

Tysiące członków Ruchu Światło−Życie zgromadziło się w ostatnią niedzielę sierpnia w katedrze Chrystusa Króla, aby dziękować Bogu za wakacyjne rekolekcje i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok formacji, nauki i pracy.

Człowiek pokoju

W homilii abp Wiktor Skworc odwołał się do przypadającej na ten sam dzień rocznicy wybuchu II wojny światowej. − Ta szczególna data w historii naszego narodu skłania nas do zadumy i modlitwy. Z pokorą dziękujemy Bogu za dziesięciolecia pokoju, których nie zaznało wiele pokoleń naszych przodków − mówił metropolita katowicki.

Arcybiskup, nawiązując do encykliki Jana XXIII Pacem in terris, przypominał, że osiągnięcie pokoju nie będzie możliwe bez „duchowego rozbrojenia serc”. − To zadanie Ruchu Światło−Życie, który ma ambicje kształtować Nowego Człowieka; oznacza to też wychowywanie do pokoju! Człowiek pokoju jest człowiekiem wolnym i wyzwalającym innych – tłumaczył abp Skworc.

Arcybiskup w swoim słowie podkreślił również rolę pokory i bezinteresowności, które są ważnymi narzędziami pokoju. − Pokora to umiejętność zauważenia drugiego człowieka, uznania jego wartości, przyjmowania jako daru i czynienia siebie darem bezinteresownym! − stwierdził metropolita.

W homilii zachęcił także do zapoznania się z zasadami ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed jakąkolwiek formą wykorzystywania, które pierwszego września weszły w życie w archidiecezji katowickiej. − Bądźmy stróżami naszych młodych braci i sióstr, by szanowany był każdy człowiek, a jego ludzka godność była nienaruszona − wzywał arcybiskup.

Z księdzem Blachnickim

Mszę św. koncelebrowali księża, którzy w tym roku prowadzili rekolekcje oazowe. Nie zabrakło także arcybiskupa seniora Damiana Zimonia, bp. Adama Wodarczyka i bp. Grzegorza Olszowskiego.

Na zakończenie metropolita katowicki wręczył dekrety nowym moderatorom, którzy podejmą posługę w swoich rejonach.

Oazowicze wspólnie odmówili także modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Przy tej okazji abp Skworc opowiedział historię dziewczynki, która w te wakacje tonęła w Bałtyku. Lekarze mówili, że może uratować ją tylko cud. Jej bliscy rozpoczęli modlitwę za wstawiennictwem księdza Blachnickiego, a dziewczynka, która przebywała w szpitalu, zaczęła odzyskiwać funkcje życiowe.

Po Eucharystii członkowie Ruchu kontynuowali świętowanie pod katedrą oraz przy Wydziale Teologicznym. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, śpiewu, tańców i oczywiście wspomnień z minionych wakacji.