Mysłowice. Rozesłania na wakacyjne rekolekcje Dzieci Maryi

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 08.06.2019 16:58

Bp Adam Wodarczyk pobłogosławił moderatorów oraz animatorki. W wakacje będą pełnili posługę podczas rekolekcji Dzieci Maryi. - Ważne jest to, abyście mieli świadomość posłania - mówił.

Mysłowice. Rozesłania na wakacyjne rekolekcje Dzieci Maryi Materiały duszpasterskie ruchu Dzieci Maryi. ks. Sebastian Kreczmański /Foto Gość

Pod koniec Eucharystii w kościele Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach bp Wodarczyk udzielił zgromadzonym Dzieciom Maryi błogosławieństwa do pełnienia posługi animatorek podczas wakacyjnych rekolekcji. Podkreślił, że to Kościół posyła do pełnienia zadania, jakim jest towarzyszenie młodszym podczas wakacji.

Biskup Wodarczyk wskazał również, że miejsce, w którym zebrani w kościele proszą o błogosławieństwo, jest szczególnie ważne. - Wasz ruch jest szczególnie związany z Maryją, tak jak ta świątynia dedykowana jest Matce Bożej w tajemnicy Jej cierpienia - powiedział.

Przypomniał, że Eucharystia, na której się gromadzą, jest w przededniu uroczystości Pięćdziesiątnicy, kiedy "Duch Święty zstąpił na apostołów i powierzył im misję bycia świadkami". - Wy w tym posłannictwie uczestniczycie. Jest to droga przekazywania tego daru kolejnym pokoleniom - mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

- Każdy z was przeżył niejedne rekolekcje i dzisiaj widzimy w was, którzy jesteście tutaj obecni, taką dojrzałość duchową, abyście kolejnych czynili uczniami Chrystusa - powiedział. - Wasze zadanie polega na tym, aby przez wasze świadectwo, waszą modlitwę to dzieło, które podejmujecie, mogło kontynuować następne pokolenie - dodał.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej zachęcał również do tego, aby codziennie modlić się modlitwą, "którą wypowiedział św. Jan Paweł II Wielki 40 lat temu w Warszawie". - Papież sparafrazował refren jednego z psalmów i modlił się: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" - powiedział. Biskup Wodarczyk zaświadczył, że sam codziennie odmawia tę modlitwę w intencji tych, wśród których na co dzień żyje i posługuje, w intencji ojczyzny oraz całej Europy i świata. - Wielokrotnie widzę, że gdy różne ciekawe rzeczy dzieją się w moim życiu, to jest to związane z tą modlitwą. Ona przemienia mnie, ale też ten świat, w którym jestem - zaświadczył.


Ruch Dzieci Maryi powstał w archidiecezji katowickiej w 1978 roku. Nawiązuje do duchowości św. Katarzyny Labouré, której objawiła się Matka Boża i poprosiła o wybicie medalika z napisem: "Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Medalik ten noszą członkowie ruchu Dzieci Maryi.