II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej, Rybnik, 8 czerwca

prze

publikacja 23.05.2019 11:25

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej, Rybnik, 8 czerwca

Drugi Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej "Śladami Niepodległości" odbędzie się 8 czerwca w amfiteatrze "farskiego ogrodu" w dzielnicy Boguszowice Stare. To spotkanie harcerzy i skautów z różnych organizacji i środowisk, dla których niepodległa ojczyzna jest dobrem wspólnym.

W programie m.in. gry terenowe związane z tematyką powstań śląskich. Otwarcie - o 11.00, zakończenie - o 22.00. Festiwal jest imprezą otwartą dla każdego.

Więcej o festiwalu i jego idei - na następnej stronie.

Śladami Niepodległości to II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej, zorganizowany przez harcerki i harcerzy Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Ślady". Organizatorzy tego wydarzenia pragną, aby stało się ono sposobem świętowania setnych rocznic wybuchów powstań śląskich i włączyło w uroczyste obchody, które będą miały miejsce w województwie śląskim w latach: 2019, 2020 i 2021. Festiwal ma również godnie upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jest sposobem na wyrażenie miłości do ojczyzny przez młodych ludzi z całej Polski.

Impreza będzie miejscem spotkania harcerzy i skautów z różnych organizacji i środowisk, których wspólnym celem jest ocalenie i utrwalenie pamięci o historii naszego regionu, kraju oraz integracja młodych ludzi, dla których niepodległa ojczyzna jest dobrem wspólnym. W tym roku, w 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego, organizatorzy chcą, by festiwal wzmocnił świadomość historyczną Polaków na temat znaczenia powstań śląskich w dążeniu do niepodległości kraju. Tematyką wydarzenia będą piosenki z okresu powstań śląskich oraz piosenki niepodległościowe, niosące pochwałę wolności i jej 100-letniej historii w Polsce.

Całodniowemu wydarzeniu będzie towarzyszyć również strefa harcerska - gier terenowo-historycznych, w której uczestnicy wydarzenia będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i posiąść wiedzę historyczną. Zawodnicy spotkają postacie, które odegrały istotną rolę podczas powstań śląskich w drodze do niepodległości oraz wykorzystają w praktyce znajomość technik harcerskich. Poprzez grę terenowo-historyczną organizatorzy chcą ukazać, jak wielką rolę w powstaniach śląskich i w dążeniu Polski do niepodległości odegrali harcerze.

Dodatkową atrakcją festiwalu będzie "Strefa Historii - 100-lecie Powstań Śląskich", a jej gospodarzami będą: grupa rekonstrukcyjna, pracownicy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz edukatorzy Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, którzy przygotują dla dzieci i młodzieży tematyczne stoiska, prezentacje i wystawy historyczne bezpośrednio nawiązujące do powstań śląskich. Na zakończenie festiwalu organizatorzy przewidują występ artystów polskiej sceny muzycznej, którzy wprowadzą uczestników w klimat pieśni z krainy łagodności, szeroko rozumianej jako poezja śpiewana.

Celem strategicznym stojącym przed stowarzyszeniem, a także zadaniem festiwalu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz ocalenie od zapomnienia pieśni powstańczych i niepodległościowych, które zostaną wykonane przez ok. 200 artystów z całej Polski. Będzie też edukacja na wolnym powietrzu: prelekcje, gry i prezentacje przygotowane w Strefie Gier i Zabaw oraz w Strefie Historii.

W zeszłorocznym festiwalu uczestniczyło ok. 300 harcerzy różnych organizacji harcerskich: ZHP,  ZHR, Skauci Europy, harcerki i harcerze Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturanego "Ślady", którzy przyjechali z różnych części naszego Kraju. Do konkursu piosenki zgłosiło się 150 harcerzy w różnych kategoriach wiekowych.