Ósma edycja gry miejskiej "Jan Paweł II naszym Przewodnikiem"

ks. rk, ks. sk

publikacja 19.05.2019 09:06

W parku Kościuszki w Katowicach prawie 400 uczestników wzięło udział w grze miejskiej dotyczącej św. Jana Pawła II.

Ósma edycja gry miejskiej "Jan Paweł II naszym Przewodnikiem" Uczestnicy gry rozwiązywali zadania związane z nauczaniem św. Jana Pawła II Jarosław Zawisza

W 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II zorganizowano już 8. raz w Katowicach grę miejską "Jan Paweł II naszym Przewodnikiem". Tym razem rozgrywki toczyły się w parku Kościuszki w centrum miasta.

Prawie 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież z parafialnych grup duszpastersko-formacyjnych wzięło udział w tegorocznej grze miejskiej. Towarzyszyło im 80 opiekunów oraz prawie 100 wolontariuszy, głównie z Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Ksiądz Robert Kaczmarek z Wydziału Katechetycznego katowickiej kurii podkreśla, że "celem gry jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu pamięci o św. Janie Pawle II, jak również popularyzowanie jego życia i nauczania". - W tym roku przypada 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbywała się pod hasłem: "Gaude Mater Polonia", oraz 20. rocznica pielgrzymki z 1999 r., której towarzyszyły słowa: "Bóg jest Miłością". Owocem tej pielgrzymki jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", nazywana żywym pomnikiem Jana Pawła II, wspierająca stypendiami zdolną młodzież z niezamożnych rodzin - wskazuje ks. Kaczmarek.

Organizatorzy stwierdzają, że te dwie pielgrzymki "znalazły odzwierciedlenie w lekturach, które uczestnicy musieli przeczytać, oraz filmach, "które musieli zobaczyć, a następnie w pytaniach na punktach zadaniowych oraz w teście". - Niezwykłym przeżyciem było to, kiedy w centralnym miejscu parku Kościuszki rozległy się słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" - opowiada ks. Kaczmarek.

Po przejściu całej trasy biegnącej przez park Kościuszki do krzyża przy kopalni "Wujek" uczestnicy otrzymali gorący posiłek, który ufundowała parafia Mariacka w Katowicach. Dzieci i młodzież uczestniczyły następnie w zabawach, animowanych przez stypendystów fundacji.

Lista zwycięzców na następnej stronie

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

W kategorii szkół podstawowych I-III:

I miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II gorliwego miłośnika Eucharystii ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Jana Pawła II w Katowicach (opiekun: Danuta Ozga);

II miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II miłującego swoją Ojczyznę ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach (opiekun: s. Aneta Folkert);

III miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II opiekuna sierot i opuszczonych ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach (opiekun: Bogusław Iglar).

​W kategorii szkół podstawowych IV-VI

I miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II wzoru życia i umierania dla Pana ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach (opiekun: Maria Jastrzębska);

II miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II drogowskazu życia ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach (opiekun: Elżbieta Ostrowska);

III miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II odwiedzającego więźniów z parafii św. Anny w Lędzinach (opiekun: Zofia Kołodziejska).

W kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych:

I miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II zanurzonego w Ojcu bogatym w miłosierdzie ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach (opiekun: Katarzyna Cebula);

II miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II całkowicie oddanego Maryi ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach (opiekun: Grzegorz Juranek);

III miejsce: Drużyna św. Jana Pawła II głosiciela prawdy o godności człowieka ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach (opiekun: Krzysztof Szewerda).

​W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Wyróżnienie: Drużyna św. Jana Pawła II następcy Piotra i sługi sług Bożych z parafii św. Jerzego w Dębieńsku (opiekun: Weronika Bartoszek).


Gra miejska jest od lat organizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów, począwszy od pierwszych klas szkół podstawowych na szkołach ponadgimnazjalnych skończywszy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli abp Wiktor Skworc oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.