Katowice. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa bp. Adama Wodarczyka i rocznika święceń 1994

ks. Sebastian Kreczmański

dodane 15.05.2019 21:32

Metropolita katowicki przewodniczył w katowickiej katedrze Chrystusa Króla uroczystej Eucharystii w intencji bp. Adama Wodarczyka oraz całego rocznika święceń 1994

Katowice. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa bp. Adama Wodarczyka i rocznika święceń 1994 ks. S. Kreczmański

Abp Skworc podkreślał, że „kapłańskie zjednoczenie z Panem jest owocem Chrystusowej modlitwy”.

Odnosząc się do początków kapłaństwa jubilatów, metropolita katowicki przypomniał im czasy prymicyjne. – Każde nowe powołanie dawało parafii poczucie, że jej duchowe macierzyństwo jest płodne. Często stawało się zachętą dla innych! Każdy kapłan może powiedzieć o sobie: „Stałem się dłużnikiem wobec Boga i ludzi” – mówił abp Skworc.

– Modli się z nami i za nas cały Kościół; może dziś w dniu waszego jubileuszu – z uwagi na powszechnie znane konteksty – bardziej niż w dniu prymicji. Modli się z nami i za nas sam Jezus Chrystus, Arcykapłan dóbr przyszłych – mówił metropolita katowicki

Hierarcha nie unikał także trudnych tematów podczas homilii. – Wierność powołania buduje Kościół, natomiast każda niewierność staje się bolesną raną w Mistycznym Ciele Chrystusa. Kiedy więc rozważamy wspólnie tajemnicę Eucharystii i kapłaństwa, błagamy Najwyższego Kapłana, który – jak mówi Pismo Święte – okazał się wierny, abyśmy również i my dochowali wierności. W duchu „sakramentalnego braterstwa” módlmy się nawzajem za siebie – kapłani za kapłanów – powiedział.

– Módlmy się za nasze rodziny duchowe, za osoby powierzone naszemu posługiwaniu, módlmy się szczególnie za tych, którzy naszej modlitwy najbardziej oczekują i potrzebują. Módlmy się za skrzywdzonych przez duchownych! – apelował. Przypomniał również kapłanom, że ich powołaniem i misją jest uczestniczenie i aktualizowanie misji Jezusa, misji zbawiania świata.

– Dzisiaj każdy z nas patrzy na te 25 lat, które minęły, i dziękuje Bogu za to, jaki jest dobry i miłosierny – mówił bp Wodarczyk, dziękując zebranym w katowickiej katedrze. – Dzisiaj myślimy z wdzięcznością o naszych pasterzach, o naszych rodzinach. Myślimy też o wielkiej rodzinie Kościoła, szczególnie o tych miejscach, które nas ukształtowały. Wspominamy także naszych formatorów seminaryjnych i naszych profesorów – dodał.

W 1994 święcenia przyjęło 48 księży, wśród nich biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk. Obecnie posługują duszpastersko na terenie archidiecezji katowickiej, diecezji bielsko-żywieckiej oraz gliwickiej, jak i poza granicami Polski: we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech.