Chorzów. 25. rocznica ustanowienia św. Floriana patronem miasta

ks. Sebastian Kreczmański

publikacja 14.05.2019 15:53

Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii podczas której dziękowano za ustanowienie przed 25 laty św. Floriana patronem Chorzowa. W homilii zachęcał do pogłębiania relacji ze św. Florianem.

Chorzów. 25. rocznica ustanowienia św. Floriana patronem miasta Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii dziękczynnej za ustanowienie przed 25 laty św. Floriana patronem Chorzowa. ks. S. Kreczmański

Arcybiskup Wiktor Skworc zebranym w chorzowskiej świątyni poświęconej św. Florianowi przypomniał, że „Święci żyją świętymi”. - Niech się w tym mieście nadal dokonuje ów proces zżywania się ze św. Florianem, rzymskim żołnierzem - mówił. 

- Modlę się z wami i za was, abyście dzięki wstawiennictwu św. Floriana (…) przyjmowali coraz bardziej postawę człowieka świętego, cierpliwego i trwającego w dobrym. Życzę wam wierności w miłości Boga i bliźniego wobec braci i sióstr. Nie dajcie się ponieść niepokojowi; niech was nie pochłonie zamęt tego świata. Bądźcie mężni! W ten sposób staniecie się rozpoznawalnymi naśladowcami św. Floriana - mówił metropolita katowicki podczas homilii.

Arcybiskup odniósł się także do adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, która w IV rozdziale „opisuje »pewne cechy świętości w świecie współczesnym«”. Przypomniał, że pierwszą z tych cech jest „stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w Tym, który kocha i wspiera”. - Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść i przetrwać przeciwności, zmienne koleje życia, a także agresję innych, ich niewierności i słabości - mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki przypomniał także genezę ustanowienia św. Floriana patronem miasta. - Istniały ku temu wystarczające racje, a więc kult św. Floriana w parafii noszącej Jego imię, obecny wśród hutników i strażaków - mówił. - Ustanowienie św. Floriana patronem waszego miasta ma nadal ważne znaczenie religijno-społeczne, bo dotyczy nie martwych struktur, a żywych ludzi, kolejnych pokoleń - dodał.

Hierarcha podjął także próbę zbilansowania minionych 25 lat. - Miasto Chorzów dziś jest inne niż było 25 lat temu; inni stali się jego mieszkańcy. Władze samorządowe mogą szczycić się materialnymi dokonaniami minionego 25-lecia; w tym polityką prospołeczną; chorzowskie parafie - mogą również szczycić się duszpasterskimi sukcesami i odnowionymi obiektami sakralnymi; także rodziny miasta Chorzów - mogą opowiedzieć o zmianach i osobistych sukcesach, widocznych chociażby w zmianie jakości życia - stwierdził.

Abp Skworc, odnosząc się do postaci św. Floriana oraz liturgii słowa odczytanej podczas Mszy św., przypomniał za św. Pawłem kierującym słowa do Tymoteusza, że to „sam Chrystus jest przykładem i wzorem chrześcijańskiego męczeństwa. - To On jako pierwszy oddał swe życie z motywu wierności wobec zbawczej woli Ojca oraz z miłości do człowieka (…). Właśnie w Nim - Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym - rozbłysła światu Prawda, że życie ufnie oddane Bogu oraz szczodrze „wydane” z miłości do człowieka, jest bramą zmartwychwstania, bramą do życia wiecznego - mówił.

Stwierdził, że „chrześcijańscy męczennicy wszystkich czasów umierali przekonani, że oddając swe życie doczesne, wchodzą w nowe - to, którym cieszy się ich zmartwychwstały Pan. Przypomniał, że to życie nie jest już naznaczone przemijaniem, cierpieniem czy smutkiem, ale jego istotą jest „wieczna wspólnota miłości z Bogiem”.

W Eucharystii udział wzięli wierni parafii św. Floriana, władze miasta, przedstawiciele służb miejskich, jak i grup zawodowych, którym patronuje św. Florian. Gościem szczególnym uroczystości był kustosz bazyliki św. Floriana w Krakowie ks. prał. Grzegorz Szewczyk. Mszę św. koncelebrowali również chorzowscy proboszczowie z dziekanem dekanatu na czele.

Inicjatywę patronatu św. Floriana dla miasta Chorzowa wysunął w 1993 ks. Henryk Markwica, ówczesny dziekan dekanatu chorzowskiego. Zamiar ten zyskał poparcie władz miasta. Przy wsparciu ówczesnego biskupa katowickiego zwrócono się do Stolicy Apostolskiej, która w tym samym roku nadała miastu Chorzów patronat św. Floriana. W maju 1994 r. sprowadzono z Wawelu relikwie świętego. W uroczystości wziął udział ówczesny metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.