Rada społeczna prosi o roztropne porozumienie

msp /ASI

publikacja 04.04.2019 13:18

Apel Rady ds. Społecznych przy abp. Wiktorze Skworcu, metropolicie katowickim, w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli.

Rada społeczna prosi o roztropne porozumienie Nauczyciele zapowiedzieli strajk na 8 kwietnia br. Henryk Przondziono

Zwracamy się z apelem do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne - to głos Rady ds. Społecznych działającej przy metropolicie katowickim, odnośnie zbliżającej się daty zapowiadanego strajku nauczycieli. Poniżej publikujemy pełny tekst apelu.

"Zgodnie z nauczaniem moralnym Kościoła poszczególne grupy zawodowe mają prawo do tworzenia związków zawodowych i do obrony praw pracowniczych. Jednym z tych praw jest prawo do strajku.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym (KKK 2435). Kompendium nauki społecznej Kościoła podkreśla natomiast, że strajk, chociaż jawi się „jako pewnego rodzaju ultimatum”, powinien być zawsze pokojową metodą przedstawiania postulatów i walki o swoje prawa (KNSK 304). Strajk jest zatem etycznie dopuszczalną formą protestu.

Ciąg dalszy apelu na następnej stronie

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre grupy zawodowe - jak np. strażacy, policjanci, lekarze czy nauczyciele - tworzą środowiska, których praca jest jednocześnie szczególną służbą drugiemu człowiekowi. W ich przypadku strajk jest moralnie dopuszczalny pod warunkiem, że jego negatywne skutki będą jak najmniejsze, a powody są oparte na racjonalnych przesłankach. Na pewno protesty mobilizują rządzących do wdrażania bardziej aktywnego programu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią, niemniej jednak dobro uczniów, podobnie jak dobro chorych, poszkodowanych przemocą czy w wyniku klęsk żywiołowych - jest priorytetem.

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli oraz tymczasowym zawieszeniem rozmów zmierzających do zażegnania sporu, wobec stosowania w sporze strajku głodowego oraz nadmiernej presji politycznej, jako członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, a jednocześnie w przeważającej części rodzice i dziadkowie, zwracamy się z apelem do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne. Jest to także okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju.

Wszystkich wierzących, duchownych i świeckich, prosimy o modlitwę w tej intencji. Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wyjednaj nam Ducha mądrości i roztropności, męstwa i umiejętności, dobrej rady, pobożności i Bożej bojaźni.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

Katowice, 4 kwietnia 2019

Obecnie Rada Społeczna liczy 10 członków. W jej skład wchodzą:

Andrzej Grajewski, historyk, politolog, dziennikarz,

Ryszard Kopiec, architekt,

Elżbieta Kortyczko, lekarz neonatolog, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,

Tomasz Kurpas, prawnik, adwokat,

Krzysztof Józef Mikuła, prawnik, polityk,

Anna Musialik-Chmiel, dziennikarz, wykładowca akademicki,

Marek Staszek, przedsiębiorca, menager,

Ilona Świerad, psycholog, pedagog, działaczka społeczna, Dama Zakonu Kawalerów Maltańskich,

Piotr Uszok, samorządowiec, były prezydent Katowic,

ks. Arkadiusz Wuwer, wykładowca w Wydziale Teologicznym UŚ".