Bądź wiernym sługą nowej ewangelizacji

Joanna  Juroszek Joanna Juroszek

publikacja 06.01.2019 15:50

W rocznicę święceń biskupich abp. Skworca bp Wodarczyk przypomniał słowa, jakie 21 lat temu do arcybiskupa wypowiedział papież Jan Paweł II.

Bądź wiernym sługą nowej ewangelizacji Uroczystość Trzech Króli to także święto naszych biskupów katowickich Joanna Juroszek /Foto Gość

To on 6 stycznia 1998 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie udzielił mu święceń biskupich.

"Bądź wiernym sługą nowej ewangelizacji, która szerzy w świecie światłość Chrystusa" - powiedział mu wtedy święty papież.

- Aby wypełnić to niezwykle odpowiedzialne zadanie, św. Jan Paweł II wskazał, że trzeba przyjąć Chrystusa i dzielić się Jego światłem ze wszystkimi ludźmi - wyjaśniał w kazaniu bp Adam Wodarczyk.

Dalej życzył on abp. Skworcowi, "aby w mocy Ducha Świętego wiernie wypełnił zadanie powierzone mu przez następcę św. Piotra".

- Spraw, Panie, aby nasz arcybiskup Wiktor umiał zawsze podążać tak jak Mędrcy do Betlejem, by adorować Króla wszystkich ludzi. Niech jednak - podobnie jak narodzony w Betlejem Jezus - wychodzi także do świata (...). Niech szukając tych, którzy są daleko, tych, którzy czują się wykluczeni, budzi ich do nadziei, do życia - modlił się biskup pomocniczy.

Wcześniej w kazaniu przypomniał, że sensem naszej ziemskiej wędrówki jest służba królowaniu Boga w świecie. - Objawienie Pańskie przeżywamy zawsze, gdy wychodzimy ku innym - dodał, nawiązując do uroczystości Trzech Króli.

 - Dziękuję bp. Adamowi za przypomnienie mi tych słów. One są dla mnie jak testament, testament Ojca Świętego - mówił metropolita katowicki na zakończenie Eucharystii w archikatedrze Chrystusa Króla.

Msza św., w której uczestniczyli wszyscy katowiccy biskupi, liczni duchowni oraz wierni, sprawowana była jako dziękczynnie Bogu za dar święceń abp. Skworca oraz jego biskupów pomocniczych: Adama Wodarczyka i Marka Szkudły. Oni swoje święcenia biskupie przyjęli dokładnie 4 lata temu w katowickiej archikatedrze.

Znakomitą oprawę Mszy św. zapewnił chór Akademii Muzycznej pod kierownictwem ks. Bartosza Zygmunta. Obecni na Eucharystii otrzymali specjalne błogosławieństwo od abp. Skworca połączone z odpustem.

Po Mszy metropolita katowicki pobłogosławił uczestników Orszaku Trzech Króli, którzy spod katedry ruszyli pokłonić się małemu Jezusowi.