Teologia w pigułce

jj

|

Gość Katowicki 1/2019

publikacja 03.01.2019 00:00

Na tym studium skorzystać mogą proboszczowie naszej archidiecezji. Wystarczy, że wyślą na nie świeckich.

Takimi widokami mogą się zachwycać jego uczestnicy. Takimi widokami mogą się zachwycać jego uczestnicy.
Archiwum ks. Grzegorza Strzelczyka

Mowa o Katowickim Studium Wiary, którego kolejna edycja rusza w lutym na Wydziale Teologicznym w Katowicach. Zajęcia to propozycja dla każdego, kto chce lepiej rozumieć, w co wierzy. Studium szkoli też przyszłych katechetów parafialnych i jest częścią formacji kandydatów do diakonatu stałego.

Ksiądz się nie rozdwoi

Wykłady trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Każdy z nich składa się z 10 piątków i 10 sobót. W piątki zajęcia trwają 4 godziny, w soboty – 8. Koszt uzależniony od możliwości finansowych uczestników. W ramach studium jest też czas na Mszę św., obiad i nawiązywanie nowych relacji. Ta propozycja formacyjna jest odpowiedzią na potrzeby, jakie zauważyli członkowie synodu naszej archidiecezji. Chodzi o ożywienie katechezy parafialnej, w czym świeccy mogą wspierać księży. – Do takiej katechezy nie potrzeba studiów magisterskich z teologii – wyjaśnia ks. Grzegorz Strzelczyk, koordynator studium oraz sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. – Katecheta parafialny może towarzyszyć rodzicom przygotowującym dzieci do chrztu, do pierwszej Komunii św., bierzmowania. Do tego dochodzą katecheza dorosłych, prowadzenie grup formacyjnych czy katecheza liturgiczna związana na przykład z przygotowaniem do Mszy Świętej – dodaje. – Tych obszarów, gdzie świeccy mogliby się zaangażować, jest wiele. Ksiądz się nie rozdwoi, a w niektórych parafiach można by zrobić więcej. Tylko trzeba do tego odpowiednio przygotowanych ludzi. Z jednej strony muszą mieć przygotowanie intelektualne, wiedzieć, w co Kościół wierzy, z drugiej – odpowiednią formację duchową, przylgnięcie do Chrystusa i wspólnoty Kościoła. Temu właśnie służy Studium Wiary, nazywane również Szkołą Katechetów Parafialnych. Używamy obu tych nazw. Studium Wiary jest dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę z osobistej potrzeby. Oni nie muszą podchodzić do egzaminów, mogą wybierać zajęcia, na które przychodzą, mogą też odsłuchiwać je częściowo przez internet. Natomiast ci, którzy chcą być katechetami parafialnymi, są zobowiązani do obecności na większości zajęć i muszą zdawać egzaminy – precyzuje ks. Strzelczyk. Studium nie daje państwowych uprawnień, ale patronat nad nim sprawuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Jego absolwenci, którzy uczestniczyli w egzaminach, otrzymują dyplom. Na jego podstawie proboszcz może prosić o uprawnienia do prowadzenia katechezy parafialnej na terenie naszej archidiecezji. Uczestnicy studium poznają historię filozofii, Pismo Święte, dogmatykę, teologię moralną, elementy prawa kanonicznego, Katolicką Naukę Społeczną, bioetykę, duchowość, liturgikę. Mają też sporo praktyki, gdzie uczą się m.in. animowania modlitwy wspólnotowej, psychologii czy komunikacji.

To coś dla mnie!

Studium prowadzone jest głównie przez wykładowców i absolwentów Wydziału Teologicznego. – Najmłodszy nasz słuchacz nie skończył jeszcze 18 lat, najstarszy – liczy ich chyba 70. Przeważają osoby w wieku od 35 do 50 lat. Kilka jest spoza diecezji, w zajęciach przez internet uczestniczy nawet ktoś z Moskwy – wymienia ks. G. Strzelczyk. W pierwszej edycji studium w Katowicach udział wzięła m.in. Katarzyna Górecka z Rudy Śląskiej-Orzegowa. – Moim marzeniem zawsze była teologia, ale nigdy nie miałam czasu, żeby zrobić 5-letnie studia. Kiedy zobaczyłam informacje o studium, stwierdziłam: to coś dla mnie! To teologia w pigułce. Studium bardzo uporządkowało moją wiedzę teologiczną – przyznaje. Katarzyna od lat związana jest z Ruchem Światło–Życie, aktywnie udziela się także w swojej parafii. Czy polubiła swoich wykładowców? – Są wspaniali, z najwyższej półki, z każdym z nich można było nawiązać taki bezpośredni, przyjacielski kontakt – ocenia. – Między uczestnikami też wytworzyły się wspaniałe relacje. Tworzymy wspólnotę, wymieniamy się doświadczeniami, to niesamowicie ubogaca. A co najważniejsze: to studium pomaga mi głębiej i bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę. Podobne spostrzeżenia ma Mariusz Kaletka z Imielina, wraz z żoną zaangażowany w Domowym Kościele. – Kiedy poznaje się przyjaciela, to najważniejsze jest to, żeby nawiązać z nim relację. I ja właśnie dzięki studium mam większą wiedzę na temat mojego Przyjaciela. A przy okazji poznałem wspaniałych ludzi, kapłanów – wyjaśnia.

Gdzie szukać?

W latach nieparzystych studium rusza w Katowicach, w parzystych – w Rybniku. Więcej informacji na skp.centrum.katowice.pl. Kontakt: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl; tel: 519546012.